Spring til hovedindhold

Forslag

Transit af våben, ammunition og eksplosivstoffer gennem Danmark

Transport af våben, ammunition og eksplosivstoffer gennem Danmark kræver som udgangspunkt tilladelse til transit.

Transit af våben, ammunition og eksplosive stoffer gennem Danmark anses efter dansk ret for en indførsel efterfulgt af en udførsel.

Værd at vide
  • Våben af enhver art, herunder knive o.l.
  • Genstande, der fremstår som våben, eller som grundet deres materiale eller konstruktion, kan omdannes til våben
  • Ammunition
  • Militært udstyr, dog med få undtagelser ved transit inden for EU/EØS
  • Eksplosivstoffer

Skal du rejse igennem Danmark til et andet EU-land eller EØS-land eller til Færøerne og Grønland med et paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben eller våben konstrueret til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt forladevåben, der er fremstillet før 1870, og/eller bagladevåben, der er fremstillet før 1870, som ikke kan anvende enhedspatroner, skal du ansøge om tilladelse til ind- og udførsel ved Våbenafdelingen i Politiets Administrative Center.

 

Gå til ansøgning om ind- og udførsel

 

Ønsker du at ansøge om tilladelse til transit gennem Danmark af et paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben eller våben konstrueret til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt forladevåben, der er fremstillet før 1870, eller bagladevåben, der er fremstillet før 1870, som ikke kan anvende enhedspatroner til destinationslande, uden for EU/EØS samt transit af andre typer af våben, eksplosivstoffer og militært udstyr, skal du sende din ansøgning samt relevant dokumentation til Rigspolitiet til pol-vaben-ansogning@politi.dk eller via Digital Post.

  • Ansøgningsformular
  • Skriftlig erklæring fra modtagerlandet, at disse har til hensigt at modtage materiellet

Foruden en korrekt udfyldt ansøgningsformular skal din ansøgning endvidere indeholde dokumentation for, at modtagerlandet har meddelt indførselstilladelse, eller en skriftlig erklæring fra myndighederne i modtagerlandet om, at indførselstilladelse ikke er påkrævet for det pågældende produkt.

 

Tilladelsen meddeles med gyldighed i op til tre år.

Militært udstyr omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9, der indføres fra et EU- eller EØS-land for straks at skulle udføres til et andet EU- eller EØS-land, er undtaget fra kravet om tilladelse, jf. våbenlovens § 6, stk. 7.
Ansøgning om tilladelse til transit af eksplosivstoffer inden for EU (Intra-Community Transfer of Explosives according to Directive 2014/28/EU) fremsendes med almindelig post til nedenstående adresse:

Rigspolitiet
Polititorvet 14,
DK-1780 København V

Mærk kuverten: Ansøgning for transit af eksplosiver

EU formularen skal være godkendt af modtagerlandets myndigheder forinden.