Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Her kan du finde de lokale takser for honorering af tolke i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsen PL-regulering "Generel pris- og lønstigning".

 

 

Satser for fremmøde- og telefontolkning

 

Tolkekategori  Pris pr. påbegyndt time  

 2021/2022  2022/2023
 Kategori 1 -Translatør  613,98  630,50
 Kategori 2 - Statsprøvet  409,32  420,33
 Kategori 3 - øvet  350,83  360,27

 

 

Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2021/2022  2022/2023
Kategori 1 - Translatør  24,87  25,54
 Kategori 2 - Statsprøvet 18,30  18,79
 Kategori 3 - Øvrige 15,33   15,74

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 


Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2021/2022  2022/2023
Kategori 1 - Translatør  26,63  27,35
Kategori 2 - Statsprøvet   19,55  20,07
Kategori 3 - Øvrige  16,47  16,92

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 

 

Satser for transportgodtgørelse

 

Tolkekategori  Pris pr. 30 min  
   2021/2022  2022/2023
Kategori 1 - Translatør  153,50  157,63
Kategori 2 - Statsprøvet  102,33  105,08
Kategori 3 - Øvrige   87,71   90,07
 

 Kørselsgodtgørelse      
 Kørselsgodtgørelse ifølge skat  1/1 - 30/4 - 2022  1/5 - 31/12 - 2022  2023
 Km høj takst  3,51  3,70  3,73

 


Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse.

Forslag