Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Her kan du finde de lokale takser for honorering af tolke i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsens Fastprisberegner.

 

 

Satser for fremmøde- og telefontolkning

 

Tolkekategori  Pris pr. påbegyndt time  

2022/2023  2023/2024
 Kategori 1 -Translatør  630,50  648,78
 Kategori 2 - Statsprøvet  420,33  432,52
 Kategori 3 - øvet  360,27  370,72

 

 

Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  25,54  26,28
 Kategori 2 - Statsprøvet 18,79  19,34
 Kategori 3 - Øvrige 15,74  16,20

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 


Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  27,35  28,14
Kategori 2 - Statsprøvet   20,07  20,65
Kategori 3 - Øvrige  16,92  17,41

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 

 

Satser for transportgodtgørelse

 

Tolkekategori  Pris pr. 30 min  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  157,63  162,20
Kategori 2 - Statsprøvet  105,08  108,13
Kategori 3 - Øvrige   90,07   92,68
 

 Kørselsgodtgørelse      
 Kørselsgodtgørelse ifølge skat  1/1 - 30/4 - 2022  1/5 - 31/12 - 2022  2023
 Km høj takst  3,51  3,70  3,73

 


Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse.