Spring til hovedindhold

Forslag

Tolketakster

Her kan du finde de lokale takser for honorering af tolke i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsens Fastprisberegner.

 

 

Satser for fremmøde- og telefontolkning

 

Tolkekategori  Pris pr. påbegyndt time  

2022/2023  2023/2024
 Kategori 1 -Translatør  630,50  648,78
 Kategori 2 - Statsprøvet  420,33  432,52
 Kategori 3 - øvet  360,27  370,72

 

 

Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  25,54  26,28
 Kategori 2 - Statsprøvet 18,79  19,34
 Kategori 3 - Øvrige 15,74  16,20

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 


Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst

 

 Tolkekategori  Pris pr. linje  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  27,35  28,14
Kategori 2 - Statsprøvet   20,07  20,65
Kategori 3 - Øvrige  16,92  17,41

 

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå af tolkekvitteringen. 

 

Satser for transportgodtgørelse

 

Tolkekategori  Pris pr. 30 min  
   2022/2023  2023/2024
Kategori 1 - Translatør  157,63  162,20
Kategori 2 - Statsprøvet  105,08  108,13
Kategori 3 - Øvrige   90,07   92,68
 

 Kørselsgodtgørelse    
 Kørselsgodtgørelse ifølge skat 2023 2024
 Km høj takst  3,73  3,79

 


Tolkefortegnelsen hos Rigspolitiet

Hvis du som tolk ønsker at løse opgaver for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og Integrationsministeriets område, skal du søge om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse.