Spring til hovedindhold

Forslag

Strafbare forhold begået af politipersonale

Du kan anmelde strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der efterforsker straffesager mod politipersonale.

Hvis du er af den opfattelse, at politiet har udsat dig for vold eller i øvrigt overtrådt lovgivningen, kan du indgive en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

 

Politipersonale er politiuddannet personale og jurister i politikredsene, og politiuddannet personale og jurister, der er ansat af Justitsministeriet, og som gør tjeneste i Rigspolitiet.

 

Politiklagemyndigheden efterforsker også sager, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens personen var i politiets varetægt. Det gælder uanset, om der er mistanke om et strafbart forhold.

 

Når Politiklagemyndigheden har færdigefterforsket sagen, udarbejder den en redegørelse, som den sender til statsadvokaten, som tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen.

 

Statsadvokatens afgørelse kan påklages til Rigsadvokaten. Rigsadvokatens afgørelse kan ikke påklages til Justitsministeriet. Hvis straffesagen afsluttes uden, at der rejses tiltale, kan Politiklagemyndigheden overveje at behandle sagen som en klage over politipersonalets adfærd.