Spring til hovedindhold

Forslag

Oplys, hvem der kørte

Oplys, hvem der førte dit køretøj, hvis det er blevet blitzet for at køre for stærkt.

Selvbetjening: Se foto og angiv føreren

Uanset hvilken hastighedsovertrædelse, der er tale om, har du mulighed for at se det foto, der ligger til grund for sagen. Du skal anvende sags- og kontrolkoden, der fremgår af det brev, vi har sendt dig. Fotoet vil være tilgængeligt, indtil den i brevet angivne frist er udløbet.

Du skal være opmærksom på, at du først kan se dit foto og angive oplysninger om fører via vores hjemmeside 24 timer efter du modtog brevet fra os.

Se foto og angiv fører

Hvem skal betale bøden?

Bøde ved højest 30% hastighedsoverskridelse

Hvis du har kørt op til 30% for stærkt, får ejeren af køretøjet som udgangspunkt tilsendt bøden og skal som udgangspunkt betale.

Ejeren får bøden tilsendt, når politiet behandler sagen efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Betinget objektivt ejeransvar betyder, at bøden sendes til den person, der ejer køretøjet og at denne er ansvarlig for at betale bøden - uanset om han/hun selv kørte bilen, da den blev målt til at køre for stærkt.

Dit ansvar som ejer bortfalder, hvis føreren af bilen indenfor 30 dage fra din modtagelse af bøden, overfor politiet erkender at have kørt bilen.

 

OBS: Hvis du som ejer har modtaget bøden, er der ikke noget krav om, at føreren af køretøjet skal kunne genkendes/være synlig på billedet. Det er derfor muligt, at du kun kan se nummerpladen på køretøjet.

 

Bøde ved mere end 30% hastighedsoverskridelse

Hvis der er kørt mere end 30% for stærkt, skal ejeren fortælle politiet, hvem der har kørt bilen. Der vil efterfølgende blive sendt en bøde til personen, der kørte bilen.

 

Efter en hastighedsmåling, der overstiger 30 % af gældende hastighedsgrænse, sender politiet et brev til ejeren af køretøjet. I brevet fremgår det foto der er taget af fører og køretøj i forbindelse med hastighedsoverskridelsen.
I brevet bliver du som ejer pålagt at oplyse, hvem der var kørte bilen.

Hovedreglen er, at ejeren af et køretøj efter anmodning fra politiet skal oplyse, hvem der har ført køretøjet (færdselslovens § 65, stk. 1). Overtrædelse af oplysningspligten medfører en bøde efter færdselslovens § 118, stk. 1.

Du er som ejer af køretøjet ikke forpligtet til at give oplysningen i følgende tilfælde:

  • Hvis du selv har ført køretøjet
  • Hvis du har overladt køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne føre køretøjet, fx hvis pågældende ikke havde gyldigt kørekort

Spørgsmål og svar
Politiet sender et brev til ejeren af køretøjet hurtigst muligt. Vi kan ikke se din sag før ejeren af køretøjet har modtaget et brev fra os.
Du får et klip i dit kørekort, hvis du har kørt mere end 30% for stærkt og hvis det fremgår af fotoet at du benytter håndholdt teleudstyr. Det vil fremgå af brevet politiet sender dig.

Hvem skal betale bøden?

Bøde ved højest 30% hastighedsoverskridelse

Hvis du har kørt op til 30% for stærkt, får ejeren af køretøjet som udgangspunkt tilsendt bøden og skal som udgangspunkt betale.

 

Bøde ved mere end 30% hastighedsoverskridelse

Hvis der er kørt mere end 30% for stærkt, skal ejeren fortælle politiet, hvem der har kørt bilen. Der vil efterfølgende blive sendt en bøde til personen, der kørte bilen.

 

Læs mere på siden - Angiv hvem der koerte bilen

Hvis du er blevet blitzet, imens du har kørt i en andens bil, kan du erkende det over for politiet.

 

Læs mere: sådan flytter en fører bøden til sig selv

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at sende os en kopi af dit kørekort eller om at dokumentere et ejerskifte inden forseelsestidspunktet. I vores selvbetjeningsløsning kan du gøre begge dele. 

Gå til selvbetjeningen "Eftersend dokumentation"

Kontakt Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Politiets Administrative Center, som behandler sager om automatisk trafikkontrol.

Kontakt os