Spring til hovedindhold

Forslag

Klip i kørekortet ved hastighedsovertrædelser

Du får et klip i kørekortet, hvis hastighedsoverskridelsen er på mere end 30 %, men under grænsen for frakendelse.

Hvis du får tre klip i kørekortet, frakendes du førerretten betinget ved det tredje klip.  Det er uden betydning, hvilke forseelser klippene er givet for. Frakendelse ved tredje klip sker dog kun, hvis de tre færdselslovsovertrædelser, som klippene er givet for, er begået inden for en periode af tre år. 

 

Nye bilister får kørselsforbud ved andet klip

Hvis du får to klip i kørekortet inden for de tre første år efter, at du har fået kørekort for første gang, får du samtidig et kørselsforbud. Det betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet, og at du ikke må køre bil, før du har gennemført en særlig køreundervisning, og har bestået en kontrollerende køreprøve.