Spring til hovedindhold

Forslag

Vision og målsætning

Målsætning og værdigrundlag for Bornholms Politi

Målsætning for Bornholms Politi

Bornholms Politi skal løbende udvikle sig i takt med det omgivende samfund, og være i stand til at sikre gennemførelse af de krav og forventninger, der stilles såvel til dansk politi som til Bornholms Politi. Dette indebærer, at der skal udvises fremsynethed, fleksibilitet og kvalitet i løsning af opgaverne.

 
For at Bornholms Politi kan rumme og håndtere udviklingen og de løbende udfordringer, er det en væsentlig forudsætning, at Bornholms Politi løbende organiserer sig som en dynamisk og nytænkende organisation, og samtidig er en attraktiv og kompetenceudviklende arbejdsplads med et stort fællesskab og samhørighed blandt samtlige medarbejdere.   

 

Værdigrundlaget for Bornholms Politi

Dansk politi skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politi, og værdigrundlaget for Bornholms Politi er at: 

  • Leve op til den agtelse og tillid, borgerne med rimelighed kan forvente.
  • Optræde med den autoritet og værdighed, som følger af den officielle status.
  • Have respekt for alle mennesker.
  • Være åben og udadvendt og ved sin tilstedeværelse være tryghedsskabende, serviceorienteret og synlig.
  • Være garant for, at kravene til legalitet og kvalitet i sagsbehandlingen er opfyldt.
  • Forvalte og udnytte sine ressourcer – såvel personalemæssige som økonomiske – effektivt og fleksibelt.

 
Ledelse af Bornholms Politi skal udøves med udgangspunkt i et bredt samfundssyn og i nøje overensstemmelse med lovgivningen, regler og aftaler, og udøves funktionsbestemt inden for den enkelte leders ansvars- og kompetenceområde. 
 
Ledelse skal være funderet i en moderne ledelsesstil, hvor åbenhed, troværdighed, loyalitet, engagement og konsekvens skal være de bærende elementer. 
 

Mål & Fokus

Bornholms Politi udfærdiger hvert år en publikation kaldet 'Mål & Fokus', som rummer en række mål- og fokusområder, der skal bidrage til fortsat udvikling i kredsen.

 

Mål & Fokus 2024

Mål & Fokus 2023

Mål & Fokus 2022