Spring til hovedindhold

Forslag

Fyns Politi

Nyhed

28. oktober 2022 12:51

Ni mænd i alderen 20-26 år fundet skyldige i brutalt knivoverfald

Ni unge mænd i alderen 20-26 år blev fredag den 28. oktober 2022 alle fundet skyldige i et groft overfald. En 20-årig og en 21-årig mand blev stukket med kniv og tildelt flere slag på en p-plads i Dannebrogsgade i Odense. Den ene mand var i livsfare. Overfaldet skete den 13. januar 2022 kort før kl. 23.

Retten fandt, at overfaldet blev begået i forening af de ni dømte. De blev fundet skyldige i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter - overtrædelse af straffelovens §245, stk 1, jf. §247, stk. 1, jf. §81a, stk.1. 
Retten fandt også, at det grove overfald havde baggrund i en verserende konflikt i det kriminelle bandemiljø, hvor der som led i konflikten er anvendt skydevåben. Ved overtrædelse af §81a kan straffen forhøjes indtil det dobbelte.

”Alle de dømte blev fundet skyldige i hovedforholdet, og dermed sender dagens dom et klart og vigtigt signal til det kriminelle bandemiljø, netop fordi Retten fulgte vores påstand om, at de kriminelle handlinger skete som en del af den verserende bandekonflikt. Vores beviskæde blev fulgt, og det kan vi i anklagemyndigheden kun være tilfredse med”, siger anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi.

Kun tre af de dømte fik fredag udmålt deres straf, fordi anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at seks af de skyldige skal fratages deres danske statsborgerskab og udvises af Danmark, netop fordi der er tale om en konflikt i bandemiljøet. 

De seks kan derfor se frem til, at retssagen for deres vedkommende fortsætter den 21. december 2022. Her vil de dels få udmålt deres straf og dels få afgjort, om de bliver frataget deres danske statsborgerskab og blive udvist af Danmark. Fælles for de seks er, at de har dobbelt statsborgerskab.

De fire, der fredag fik deres dom, blev idømt følgende straffe:

  • En 23-årig mand blev idømt 2 ½ års fængsel
  • En 23-årig mand blev idømt 4 1/2 års fængsel.
  • En 26-årig mand blev idømt 3 år og 4 mdr. fængsel.

For alle ni tiltalte i sagen gælder det, at Retten idømt dem et opholdsforbud mod, således at de i en periode, som Retten fastsætte, ikke må færdes eller opholde sig i Korsløkkeparken, Vollsmoseparken og Blangstedgård. I praksis betyder det, at de dømte ikke kan færdes på Nyborgvej, hvor de plejer at holde til.

Der var i alt ti tiltalte i sagen, men Retten besluttede at frikende en 23-årig mand. 

 

Pressekontakt 

Kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng
Kommunikationsrådgiver Mads Boel
Pressetelefon: 9135 7902
E-mail: fyn-kommunikation@politi.dk

 

Læs mere om pressekontakt

25. september 2023

Fyns Politi

Fyns Politi lukker rockerklubhuse

På baggrund af en verserende konflikt i rocker-bandemiljøet lukker Fyns Politi nu to klubhuse, hvor en rockergruppering holder til.

25. september 2023

Fyns Politi

Status på visitationszone i Odense

Fyns Politi har siden visitationszonen i Odense blevet indført foretaget nedenstående visitationer. Tallene dækker over perioden 22. september 2023 til 24. september 2023 klokken 23.59.

22. september 2023

Fyns Politi

Fyns Politi indfører visitationszone i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense

Politidirektør Arne Gram, Fyns Politi meddeler, at der oprettes visitationszone i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken, Tornbjerg og områder omkring i Odense fra fredag den 22. september 2022 klokken 1700. Beslutningen er truffet i forlængelse af en sprængning den 22. september 2023 på Bredagerløkken i Odense og et skyderi den 19. september 2023 mod en personbil også i Odense.