Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovirksomheder

Her kan du læse om risikovirksomheder i Fyns Politikreds. En risikovirksomhed er en virksomhed, hvor der anvendes eller opbevares farlige stoffer over en vis mængde.

I Fyns politikreds findes der en række risikovirksomheder. Virksomhederne opdeles i 2 kategorier – kolonne 2 virksomheder og kolonne 3 virksomheder. 

 

Inddelingen i hvornår en virksomhed kan kategoriseres som kolonne 2 eller 3, afhænger af mængden af farlige stoffer, som opbevares på virksomheden. Kolonne 3 virksomheder opbevarer således en større mængde stoffer end en kolonne 2 virksomhed.

 

Her finder du en oversigt over risikovirksomheder i politikredsen:

Kolonne 3 virksomheder:

Fortum A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
Koppers, Avenakken 1, 5800 Nyborg    
Primagaz, Havnegade 80, 5000 Odense C

Kolonne 2 virksomheder:

Fjernvarme Fyn A/S, Havnegade 120, 5000 Odense C
Air Liquide, Havnegade 151, 5000 Odense C
Albani, Tværgade 2, 5000 Odense C

Dan Foam, Holmelund 43, 5560 Aarup
Strandmøllen, Industribuen 32, 5592 Ejby
Danrice, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
Orskov Foods, Odensevej 16, 5853 Ørbæk

Fyns Politi har sammen med kommunerne bestemt, at der udfærdiges informationsmateriale og eksterne beredskabsplaner for samtlige risikovirksomheder i politikredsen, selv om der kun er lovkrav om at dette skal ske for kolonne 3 virksomheder.

Kontrol med risikovirksomheder

Kontrol med risikovirksomhederne er bestemt via EU rådets direktiv 2012/18 (Serveso lll-direktivet) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og implementeret i dansk ret ved den såkaldte risikobekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer).

 

Fare, konsekvens og risiko 

Læs her, hvordan begreberne "fare", "konsekvens" og "risiko" anvendes i risikoanalyseprocessen

 

Beredskabsplaner

Eksterne beredskabsplaner findes under de enkelte virksomhedsbeskrivelser.
Besøg Beredskabsstyrelsens hjemmeside her: http://www.brs.dk/

 

Risikobekendtgørelsen

Læs bekendtgørelse nr. BEK nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.