Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Fyns Politis område.

Fyns Politi har som supplement til gældende regler, havnereglementer m.v. om sejlads udstedt et sejladsreglement for kyststrækningen i Fyns Politikreds. Sejladsreglementet er udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3, hvorefter der kan fastsættes regler med henblik på at forebygge hindringer eller ulemper for anden sejlads eller for badning. Sejladsreglementet gælder som udgangspunkt for sejlads med motorbåde og for brætsejlads. 
 

Sejladsreglement Fyns Politikreds

 

Fyns Politi kan i øvrigt henvise til relevante regler om sejlads m.v., herunder vandscooterbekendtgørelsen, som f.eks. kan findes på retsinformation.dk. Fyns Politi kan desuden henvise til visse kort f.eks. på miljøstyrelsens hjemmeside i forhold til Natura2000-områder, soefartsstyrelsen.dk samt geofyn.dk. Visse kommuner tilbyder desuden kormateriale på deres hjemmesider.