Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld indbrud i hjemmet

Anmeld, hvis en gerningsmand er brudt ind eller på anden måde har stjålet ting fra dit hjem.

Anmeld, hvis en gerningsmand er brudt ind eller på anden måde har stjålet ting fra dit hjem

Indbrud kan ikke anmeldes her på hjemmesiden. Du kan anmelde det telefonisk, skriftligt (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation. Når politiet har modtaget din anmeldelse, får du en kvittering med sagens journalnummer i din digitale postkasse på Borger.dk og i din e-Boks. Får du ikke digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.

 

Indbrud er omfattet af politigarantierne. Det betyder bl.a., at politiet skal rykke ud med det samme og komme frem til dit hjem hurtigst muligt, når du anmelder et indbrud, hvor gerningsmanden fortsat er til stede. Hvis gerningsmanden ikke længere er til stede, skal politiet rykke ud indenfor 24 timer efter din indbrudsanmeldelse. Politigarantien omfatter både indbrud, hvor en gerningsmand bryder ind hos dig og stjæler ting fra dit hjem, og indbrud, hvor en gerningsmand stjæler ting fra dit hjem efter at have snydt sig til at komme indenfor.

Anmeld indbrud

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation.

Anmeld indbrud

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Du bedes have følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Oplysninger om eventuelle stjålne genstande, herunder oplysninger om, genstandene er forsynet med mærkning eller sporingsmulighed, fx gps, nummerering eller indgravering

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Oplysninger på eventuelle vidner til indbruddet

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det gør politiet, når du anmelder et indbrud i hjemmet
Er gerningsmanden til stede, rykker vi ud med det samme og kommer frem til dit hjem hurtigst muligt.
Er gerningsmanden ikke længere til stede, kommer vi normalt ikke med det samme. I stedet får du at vide, hvordan din sag vil blive behandlet, og hvornår vi vil komme ud til dig. Vi kommer senest 24 timer efter indbruddet er anmeldt, med mindre du selv ønsker, at vi kommer senere.

Når vi modtager din anmeldelse, vil vi bl.a. vurdere mulighederne for at sikre spor, optagelser fra tv-overvågning og øvrige beviser og afhøre dig og eventuelle vidner.

 

Når vi taler med dig, vil vi også vejlede dig om, hvad du selv kan gøre for at sikre spor, indtil vi har haft mulighed for at komme til stedet.

Har der været indbrud i dit hjem, og er du ikke selv hjemme, vil vi hurtigst muligt kontakte dig og underrette dig om indbruddet. Hvis politiet skal sikre gerningsstedet, skal du betale udgifterne til det.

Bliver den/de stjålne ting efterfølgende fundet i forbindelse med vores efterforskning, vil vi kontakte dig med henblik på, at du kan få tingene tilbage.
 
Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få de pågældende ting udleveret.

 
 
Hvis efterforskningen fører til, at en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked fra politiet. Du kan overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.

Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du har bedt om det.
Hvis vi beslutter at standse efterforskningen, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det.
I forbindelse med anmeldelsen vil du af politiet blive vejledt om, hvad du som borger kan gøre for at forebygge indbrud.
Det kan du selv gøre
Vent med at rydde op til du har talt med politiet. På den måde har vi mulighed for at sikre eventuelle spor på stedet. Indtil du har talt med politiet, skal du efterlade gerningsstedet på den måde, som du fandt det. Det er vigtigt for ikke at ødelægge vores muligheder for at sikre spor fra gerningsstedet.

Husk at tage fotos af indbrudsskaderne, så du efter eventuel afdækning/udbedring kan dokumentere skaderne over for forsikringsselskabet.
Når du taler med politiet, kan du spørge om, hvad du må gøre for at sikre ejendommen for at undgå yderligere indbrud eller skade på ejendommen, eksempelvis ved at foretage afdækning mv.
Du kan også tale med dit forsikringsselskab om afdækning.

Bemærk, at du selv skal anmelde indbruddet til dit forsikringsselskab.

Forslag