Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld tricktyveri i hjemmet

Anmeld tricktyveri fra beboelse, fx hvis en gerningsmand stjæler ting fra dit hjem efter at have snydt sig til at komme indenfor.

 

Anmeld tricktyveri i beboelse

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Ring 114, hvis gerningsmanden ikke længere er til stede. Du kan også henvende dig personligt på en politistation. Hvis du har været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Find kontaktoplysninger på din politikreds
Hav følgende oplysninger klar

CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Forsikringsselskab og policenummer

Oplysninger om gerningssted og gerningstidspunkt

Redegørelse for hændelsesforløbet

Identitet eller signalement på eventuelle mistænkte

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen

Det gør politiet, når du anmelder et tricktyveri i hjemmet
Hvis gerningsmanden er til stede, rykker vi ud med det samme og kommer så hurtigt som muligt.
Er gerningsmanden ikke længere til stede, kommer vi ikke nødvendigvis. I politiet vil vi undersøge sagen og lægge vægt på, hvordan tricktyveriet er gennemført og mulighederne for at finde spor eller oplysninger om en gerningsmand.

Når du har anmeldt tyveriet, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde tricktyveriet til dit forsikringsselskab.

 
Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.
Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du beder om det.
Hvis efterforskningen stoppes, eksempelvis fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, får du besked.
Det kan du selv gøre

Efterlad gerningsstedet, som du fandt det, indtil det er afklaret, om vi kommer. Så har vi bedre muligheder for at finde spor.

Send liste over stjålne genstande til politiet. Udfyld hurtigst muligt en blanket med oplysninger om, hvad der er stjålet. Du kan få blanketten udleveret, når du henvender dig, eller selv udfylde den på forhånd:

Fortegnelse over stjålne genstande

 

Fortegnelse over stjålne smykker

Bemærk, at du selv skal anmelde tricktyveriet til dit forsikringsselskab.