Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer dine overvågningskameraer

I politiets kameraregister kan du som virksomhed eller borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskamera(er).

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen.

 

Du kan hjælpe politiet ved at registrere dit eller din virksomheds tv-overvågningsudstyr, så vi hurtigt og effektivt kan få overblik over, hvor der er etableret videoovervågning, og hvem vi kan rette henvendelse til, hvis vi har brug for videomateriale fra et kamera i registeret.

 

Oplysningerne, du angiver, er udelukkende tilgængelige for politiet. Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.

 

Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.

Hav følgende oplysninger parat

Personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur.

E-mailadresse (obligatorisk) og telefonnummer (frivilligt).

Adresse, hvor kameraet er placeret på, og hvor kameraet er opsat (fx hovedindgang). Du kan også markere placeringen på et kort.

Kontaktoplysninger på den person, som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Afvis cookies