Spring til hovedindhold

Forslag

Registrer dine overvågningskameraer

I politiets kameraregister kan du som virksomhed eller borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskamera(er).

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være af central betydning for efterforskningen.

 

Du kan hjælpe politiet ved at registrere dit eller din virksomheds tv-overvågningsudstyr, så vi hurtigt og effektivt kan få overblik over, hvor der er etableret videoovervågning, og hvem vi kan rette henvendelse til, hvis vi har brug for videomateriale fra et kamera i registeret.

 

Oplysningerne, du angiver, er udelukkende tilgængelige for politiet. Du skal kun registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som du selv har brugsret til eller administrerer.

 

Registrering af et kamera i registeret fritager dig ikke for ansvaret for at sikre, at tv-overvågningen er lovlig og korrekt opsat. Manglende efterlevelse af reglerne om tv-overvågning kan straffes.

Hav følgende oplysninger parat

Personligt NemID eller NemID medarbejdersignatur.

E-mailadresse (obligatorisk) og telefonnummer (frivilligt).

Adresse, hvor kameraet er placeret på, og hvor kameraet er opsat (fx hovedindgang). Du kan også markere placeringen på et kort.

Kontaktoplysninger på den person, som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

Lovændring

Tv-overvågningsloven er ændret ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Lovændringen betyder bl.a., at offentlige myndigheder og private fremover har pligt til at registrere deres overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, hvis de foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

 

Det betyder, at private virksomheder, foreninger m.v., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, har pligt til at registrere deres tv-overvågningskameraer.

 

Private borgere, som foretager tv-overvågning, fx af egen indkørsel, er ikke omfattet af registreringspligten. Politiet opfordrer private borgere til fortsat på frivillig basis at registrere deres tv-overvågninger i Politiets Kameraregister.

 

Med lovændringen bliver det også obligatorisk at indberette væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister. Overtrædelse af kravet om registrering af tv-overvågning og væsentlige ændringer i Politiets Kameraregister kan medføre en bødestraf.

 

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2020, men den obligatoriske registreringspligt i Politiets Kameraregister træder først i kraft, når en ny teknisk løsning er på plads. Rigspolitiet forventer, at dette sker hurtigst muligt og senest den 1. marts 2021. Herefter vil Rigspolitiet informere om, hvordan offentlige myndigheder og private skal forholde sig til den obligatoriske registreringsordning.

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.