Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

25. april 2020 20:30

Københavns Politi forbyder midlertidigt ophold på Islands Brygge

Fra lørdag den 25. april 2020 kl. 21.00 bliver det midlertidigt forbudt at tage ophold i en zone ved havnefronten på Islands Brygge. Forbuddet gælder frem til den 1. maj 2020 kl. 23.59.

Zone A Islands Brygge

For at forhindre spredning af covid19-virus har Københavns Politi lørdag udstedt et midlertidigt opholdsforbud i et område ved havnefronten på Islands Brygge.  

 

Opholdsforbuddet gælder i perioden fra den 25. april 2020 kl.  21.00 til den 1. maj 2020 kl. 23.59. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for opretholdelse af opholdsforbuddet fortsat er opfyldt. 

”I går kom vi med en advarsel om, at vi ville tage skrappere værktøjer i brug, hvis borgere ikke overholder myndighedernes anvisninger og holder afstand. Den advarsel var der flere borgere, der opholdt sig på Islands Brygge, som ikke tog alvorligt. Derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området,” siger politidirektør Anne Tønnes.

Baggrunden for opholdsforbuddet er, at Københavns Politi siden 20. april har konstateret en generel stigende tilstrømning af borgere til Islands Brygge, og at disse borgere har taget ophold i området på en sådan måde og i et antal, som politiet skønner, er i strid med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19. Den adfærd fortsatte fredag aften efter, at politiet havde opsat advarselsskilte på Islands Brygge og to andre hotspots

 

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område. Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt. Politiet har nu opsat forbudsskilte i området. 


Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2.500 kr.

Københavns Politi vil i de kommende dage have en markant øget tilstedeværelse på Islands Brygge, ligesom vi også vil være mere synligt til stede på andre af de områder, hvor vi har erfaring for, at mange borgere søger hen. 

Københavns Politi inviterer medier til en kort pressebriefing ved politidirektør Anne Tønnes foran Politigården kl. 21.00.  

 

Download fotos af zonen med opholdsforbud på Islands Brygge. 

 

Fakta om opholdsforbuddet:

Opholdsforbuddet er udstedt i medfør af § 10 i bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

§ 10. Politiet kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, jf. dog §§ 12 og 13, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og reglerne i kapitel 1 og 2, herunder adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet, skønnes ikke at være tilstrækkelige til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.
Stk. 2. Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for nedlæggelse af forbud fortsat er opfyldt.
Stk. 3. Forbud efter stk. 1 omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.
Stk. 4. Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.
Stk. 5. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter stk. 1 overholdes.

 

Pressekontakt

Telefon: 35219260

Flere nyheder

5. december 2022

Københavns Politi

49-årig kvinde og 54-årig mand dømt skyldige i vanrøgt og voldtægt

Et ægtepar fra Dragør er kendt skyldige i vanrøgt og vold mod deres tre fælles børn og kvindens ældste barn samt voldtægt af et af børnene og blufærdighedskrænkelse af to andre.

30. november 2022

Københavns Politi

Mand anholdt for hvidvask af mere end 11 millioner kroner

En 37-årig mand blev tirsdag anholdt på en adresse i Hellerup og fremstilles i dag i grundlovsforhør. Han er sigtet for omfattende hvidvask ved brug af falske dokumenter.

29. november 2022

Københavns Politi

Borgerne vil se os mere på cykelstierne – og det kommer de til

Fremover vil borgere i Københavns politikreds oftere møde cyklende betjente især i myldretiden, ligesom de vil støde på mere information om regler og god cykeladfærd. Begge initiativer udspringer direkte fra vores borgerråd.

Forslag