Spring til hovedindhold

Forslag

Københavns Politi

Nyhed

30. september 2022 20:34

Status på efterforskningen af gaslækagerne i Østersøen

I forlængelse af gaslækagerne i Østersøen har Københavns Politi indledt en efterforskning af hændelserne. Efterforskningen sker i tæt samarbejde med øvrige relevante myndigheder, herunder Rigspolitiet, PET og energimyndighederne. Det er desuden intentionen at etablere et fælles internationalt efterforskningshold bestående af relevante myndigheder fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige.

Københavns Politi har i forlængelse af gaslækagerne i Østersøen indledt en efterforskning af hændelserne. Efterforskningen sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder, herunder Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og energimyndighederne. Forsvaret er i den forbindelse anmodet om bistand til besigtigelse af gerningsstedet i Østersøen. 
 
Herudover er dansk politi i tæt kontakt med relevante myndigheder i udlandet om sagen. Som et næste skridt er det intentionen at etablere et fælles internationalt efterforskningshold bestående af relevante myndigheder fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige. Et sådant fælles internationalt efterforskningshold betegnes som et Joint Investigation Team (JIT). 
 
Når der etableres et JIT, kan de deltagende lande dele informationer og beviser direkte imellem hinanden, uden at der skal fremsendes retsanmodninger. Desuden kan de deltagende aktører via det oprettede JIT anmode udenlandske myndigheder om at foretage efterforskningsskridt.
 
Det forventes, at et JIT kan etableres relativt hurtigt, men det er endnu for tidligt at sige noget om tidshorisonten, da aftalen om et JIT blandt andet skal indeholde retningslinjer for fordelingen af efterforskningen, udveksling af oplysninger med videre. Indtil et JIT er etableret, samarbejdes der med de relevante udenlandske myndigheder, herunder de svenske og tyske, på grundlag af de almindelige regler for internationalt samarbejde om efterforskning.
 

Om Joint Investigation Team (JIT)

Joint Investigation Team (JIT) er et fælles efterforskningshold, hvor retsmyndigheder og retshåndhævende instanser arbejder sammen om tværnationale strafferetlige efterforskninger, baseret på en juridisk aftale mellem to eller flere lande. Ved etablering af et JIT sker der inddragelse af Europol og Eurojust.

Pressekontakt

Telefon: 35219260

23. maj 2024

Københavns Politi

Bagmænd anholdt for omfattende svindel via Facebook

Københavns Politi har anholdt fire unge mænd, som mistænkes for at være bagmænd i en lang række sager om økonomisk svindel via Facebook. I samme sag er flere end 70 personer allerede sigtet for hvidvask for at agere såkaldte muldyr.

22. maj 2024

Københavns Politi

Brand i skurvogn betragtes ikke længere som en drabssag

Efterforskningen af en brand på Frieslandsvej i Dragør den 28. april peger på, at en 67-årig mand omkom som følge af selve branden.

21. maj 2024

Københavns Politi

12 mænd anholdt i sag om omfattende hvidvask

I en koordineret aktion har Københavns Politi i dag slået til på forskellige adresser og anholdt 12 mænd i et større sagskompleks om hvidvask af ikke under 900 millioner kroner.