Spring til hovedindhold

Forslag

Ejner Christian Christensens fond

Har du et godt projekt til bekæmpelse af narkohandel? Så kan du søge legat fra Ejner Christian Christensens fond.

Ansøgningsfristen udløb den 23. august. Ny dato tilgår.

 

Om fonden

Ejner Christian Christensen boede i Ishøj og testamenterede bl.a. ejendomme til Københavns Vestegns Politi. Midlerne skulle gå til bekæmpelse af narkohandel. På den baggrund har Københavns Vestegns Politi etableret en fond til uddeling af legater i overensstemmelse med Ejner Christian Christensens ønske. 

Sådan søger du
For at komme i betragtning til legat, skal du indsende følgende:

Et udfyldt ansøgningsskema - fondens ansøgningsskema SKAL anvendes. 
En projektplan
Et budget
Evt. yderligere relevant materiale

Du skal sende din ansøgning til:
Ejner Christian Christensens fond 
C/O Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund

Eller på sikker mail til

kbhv@politi.dk – husk at skrive Ejner Christian Christensens fond i emnefeltet. 

Du kan også sende din ansøgning via e-boks til Københavns Vestegns Politi. 

Ansøgningsfrist

Tilgår

 

Vurdering af ansøgningerne

I 2021 forventer fonden at kunne uddele op til 250.000 kr., som fordeles på én ansøgningsrunde. Efter ansøgningsfristens udløb træffer bestyrelsen for fonden beslutning om, hvilke ansøgninger, der ydes tilskud til. Du kan forvente at få besked i sidste kvartal 2021. Bemærk, at såfremt du får en legatportion, vil de sidste 25% af legatportionen først blive udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er indsendt slutrapport og regnskab til fonden. 

 

Ansøgningsskema

Vejledning for ansøgere til fonden