Spring til hovedindhold

Forslag

Brand

Al brandrøg er giftig. Røg fra brand i visse materialer kan være særlig farlig, men du kan ikke se det på røgen. Læs hvad du skal gøre i tilfælde af brand.

Nogle typer farlige stoffer kan spredes i luften, uden at du kan se det i form af tydelig røg. Brandrøgen spredes i vindretningen. Det er ikke muligt at afgøre på forhånd, hvor langt fra branden, røgen kan være sundhedsskadelig.

 

I tilfælde af brand i dit område, bør du derfor gå inden døre, luk døre og vinduer og sluk ventilationsanlæg.

Om brand og hvad du kan gøre

Al brandrøg er giftig i store koncentrationer. Røg fra brand i visse materialer er farlige i mindre koncentrationer. Røg udgør en særlig risiko for folk med astma og andre åndedrætslidelser.

 

Lugten af brandrøg er ikke i sig selv et faretegn, men forbrænding af de fleste materialer danner giftstoffet kulilte (cabonmonoxid). Som udgangspunkt er brandrøg også farlig for dyr, hvis den er farlig for mennesker.

 

I de fleste tilfælde vil der dog ikke være nogen sundhedsfare, hvis du ikke kan mærke noget ubehag af brandrøgen, men vær altid forsigtig og følg forholdsreglerne, når du er i nærheden af brandrøg.

 

Politiet vil nogle gange varsle med sirener og beredskabsmeddelelser ved farlig røg.

 

Fjern dig fra røgen og kontakt sundhedsmyndighederne, hvis du får symptomer:

 

 • Irritation eller svie af næse, mund og svælg
 • Hoste, eventuelt med blodigt opspyt
 • Åndedrætsbesvær og smerte i luftveje
 • Hovedpine og ildebefindende
 • Svimmelhed og kvalme
 • Ophidselse, angstfølelse og hjertebanken
 • Metalsmag, hæshed og hoste
 • Kvalme, opkastning og feber
 • Ved bevidstløshed, krampe og åndedrætsstop: Ring 112
Ved nogle stoffer kan symptomerne være forsinkede, så vær opmærksom på eventuelle symptomer et stykke tid efter, at du har været i nærheden af brandrøg.

Under tørre og varme somre skal der ikke meget til at antænde brande i skove og andre naturområder. Naturbrande kan brede sig over store områder og kan tage lang tid at slukke.

 

Selvom det har regnet efter en tørkeperiode, kan naturen fortsat være meget brandfarlig. Tilkald hjælp på 112, hvis du opdager en brand. Søg selv i sikkerhed, så du ikke bliver omringet af ilden.

 

Vær med til at forebygge naturbrande:

 

 • Pas altid på med ild i naturen, uanset om tørke har øget brandrisikoen
 • Tænd kun bål og grill på steder, der er beregnet til det
 • Hold øje med vinden, hvis du tænder bål. Hvis det blæser, fyger gnisterne langt væk
 • Sluk grill og bål med vand. Hæld også vand på området uden om en engangsgrill
 • Forlad aldrig en grill eller et bål, før ild og gløder er helt slukket
 • Kast aldrig en tændt cigaret fra dig - heller ikke en slukket cigaret, der stadig er varm
 • Smid ikke glas eller flasker. De kan virke som brændglas
 • I tørre perioder skal du passe ekstra på
 • Respekter altid forbud mod brug af åben ild i det fri. Orienter dig om din lokale kommune har indført afbrændingsforbud
 • Brug ikke ukrudtsbrændere
 • Kør ikke i motorkøretøj, hvor der er højt vissent græs. Tør vegetation kan antændes af fx varmen fra et udstødningsrør