Spring til hovedindhold

Forslag

Nordjyllands Politi

Servicemeddelelse

23. februar 2021 10:04

Levering af sundhedsfaglig bistand til Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi ønsker at indgå aftaler om lægefaglig bistand på Aalborg Politigård.

Der vil i nogle tilfælde være mulighed for, at blodprøve kan foretages andre steder f.eks. ved målrettede indsatser mod spritkørsel. Lægefaglig bistand ved sådanne indsatser vil blive aftalt inden med leverandør. 

Nordjyllands Politi har løbende behov for sundhedsfaglig bistand i form af lægehjælp på Aalborg Politistation. Politikredsens behov omfatter: 

 

  • Detentionsundersøgelse
  • Udtagning af blodprøve
  • Klinisk vurdering af påvirket person
  • Sikring af urinprøve

 

For at sikre en ensartet proces for levering af sundhedsfaglige ydelser på tværs af landets politikredse indbyder Nordjyllands Politi interesserede læger til at afgive tilbud om at levere ovennævnte sundhedsfaglige ydelser til Nordjyllands Politi.

 

Der er udarbejdet et aftaleudkast og en tilbudsblanket, som interesserede potentielle leverandører får tilsendt nu ved henvendelse til Nordjyllands Politi på nedenstående e-mailadresse senest mandag den 3. maj 2021 kl. 12.00:

NJYL-BUDGET-REGNSKAB@POLITI.DK

Ved alle henvendelser vedrørende denne tilbudsindhentning skriv venligst i mailens emnefelt: Sundhedsfaglig bistand

Aftaleudkastet danner grundlag for politiets krav til de fremtidige rammer for levering af sundhedsfaglig bistand. Tilbudsblanketten skal anvendes ved afgivelse af leverandørens tilbud.

Tilbudsblanketten skal være modtaget, i udfyldt stand, via ovenstående e-mailadresse senest mandag den 3. maj 2021 kl. 12.00.

Såfremt der måtte være spørgsmål til processen, aftaleudkastet og/eller tilbudsblanketten, bedes henvendelse herom ske til ovenstående e-mailadresse senest fredag den 26. april 2021 kl. 12.00.

Alle spørgsmål, der indkommer inden spørgsmålsfristens udløb, vil blive anonymiseret, besvaret og delt med alle interesserede leverandører, hurtigst muligt. 

Nordjyllands Politi foretrækker at indgå en forpligtende aftale. Aftalen vil blive indgået med de leverandører, som bedst og billigst kan imødekomme politiets krav og ønsker til en fremtidig aftale. Tilgængelighed og pris vil blive vurderet højt i denne vurdering.

Med venlig hilsen
Nordjyllands Politi

 

Pressekontakt

Christian Brinck

E-mail: cbr013@politi.dk
Telefon: 51356716

Vagtcentralens pressetelefon
Telefon: 51541555

17. december 2021

Nordjyllands Politi

Åbningstider hos Nordjyllands Politis ekspeditioner mellem jul og nytår

Ekspeditionerne på politistationerne i Hjørring, Frederikshavn, Hobro, Brønderslev, Vesthimmerland, Kaas, på Læsø og på Grønlands Torv i Aalborg har følgende ændrede åbningstider mellem jul og nytår 2021:

13. oktober 2021

Nordjyllands Politi

På patrulje på fjorden: Kontrol af jægere og fiskere

I fredags, d. 8. oktober 2021, tog politiet i Himmerland på kontrol til vands sammen med to kolleger fra Fiskerikontrollen.

28. september 2021

Nordjyllands Politi

Auktion i Hjørring

Lørdag den 9. oktober 2021 holder lokalpolitiet i Hjørring auktion på adressen Frederikshavnsvej 82-86, 9800 Hjørring (ved siden af Padel Club).