Spring til hovedindhold

Forslag

Gevinstspil

Det kræver tilladelse fra politiet at afvikle lykke- og behændighedsspil såsom tombola, lotteri og skydetelt i forbindelse med offentlige forlystelser og shows.

Værd at vide
Et lykkespil er et spil, hvor held alene afgør, om spilleren vinder. Det kan fx være tombola, lotteri og roulette.
Et behændighedsspil er et spil, hvor spillerens færdigheder afgør, om spilleren vinder. Det kan fx være spilaktiviteter, hvor spilleren skal skyde til måls.
Du kan få tilladelse til gevinstspil, hvis politiet vurderer, at spillet har karakter af forlystelse. Det vil typisk være tilfældet i spil, hvor det underholdende element er vigtigere end det økonomiske. Af samme årsag fastsætter lovgivningen rammer for størrelsen på indsatser og gevinster.

For tombola og lignende lykkespil gælder, at spilaktiviteten ikke kan stå alene, men skal indgå som underholdende element i et større arrangement, fx ved en byfest eller et omrejsende tivoli.

Du skal ikke have tilladelse, hvis det ikke koster noget at deltage i spillet, og hvis spillets gevinster ikke har nogen værdi.

Kasinoer og spillehaller er ikke omfattet af lovgivningen om offentlige forlystelser og skal i stedet indhente tilladelse fra Spillemyndigheder, der også fører tilsyn.
Når politiet giver tilladelse til en spilaktivitet, sker det på betingelse af, at du har indhentet samtykke fra ejeren af den grund, hvor du ønsker at opstille spillet. Grundejeren kan være en person, virksomhed eller forening, fx den lokale idrætsforening. På offentlige steder som parker og bytorve er kommunen grundejer. Grundejeren kan fastsætte vilkår for benyttelse af pladsen, som du skal overholde.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning skal politiet desuden godkende den plads, hvor du ønsker at anbringe gevinstspillet, af hensyn til sikkerheden, fx adgangsforhold for beredskabsmyndighederne, trafikafvikling i forbindelse med til- og frakørsel samt parkeringsmuligheder.
Lovgivningen fastsætter størrelsen af indsatser og gevinster. Reglerne fremgår i Bekendtgørelse om Offentlige forlystelser, §§ 9-15.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at spille om pengegevinster eller stærke alkoholdrikke.
Du skal kontakte Spillemyndigheden, hvis indsats og gevinst overstiger de satser, der fremgår af Bekendtgørelse om Offentlige forlystelser §§ 9-15.

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan søge om tilladelse til offentlige forlystelser og shows på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til offentlige forlystelser og shows

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger