Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til offentlige forlystelser og shows

Ansøg politiet om tilladelse til offentlige forlystelser og shows som fx omrejsende tivoli, hoppeborge, tivoliforlystelser, gevinstspil, traktortræk, monstertruckshows og offentlig optræden på restaurationer.

Hav følgende parat ved traktortræk og monstertruckshow m.v.

MitID

Tid og sted

Beskrivelse af aktiviteten

Skitse over banen, hvor der stilles krav om sikker og forsvarlig afspærring/indhegning, samt at opvisning kun sker i længderetningen og ikke mod publikum.

Forventet antal deltagere og publikum

Tilladelse fra grundejer

Hav følgende parat ved offentlig optræden på restaurationer

MitID

Tid og sted

Beskrivelse af aktiviteten

Plantegning over lokalet og indretningen på det sted, hvor optrædenen skal foregå

Oplysning om, hvordan stedet er skærmet af for offentligheden (f.eks. blændede vinduer), hvis du optræder med nøgenhed

Hav følgende parat ved tivoliforlystelser og årlige tilsyn af faste forlystelser

MitID

Tid og sted

Beskrivelse af aktiviteten

Kopi af alle sider af tilsynsbogen til sidste godkendte stempel og synsdato

Hav følgende parat ved gevinstspil

MitID

Tid og sted

Beskrivelse af aktiviteten

Oplysninger om størrelsen på indsatser og gevinster

Samtykke fra ejeren af den grund, hvor spilaktiviteten skal finde sted

Spørgsmål og svar
Det koster ikke noget at ansøge om tilladelse til offentlige forlystelser og shows.
Du skal sende ansøgningen senest 4-6 uger før ibrugtagning af forlystelsen eller afvikling af showet, men meget gerne tidligere.
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi svar til din digitale postkasse. Der kan være særlige omstændigheder i det pågældende arrangement, som gør, at sagsbehandlingstiden bliver længere. I disse tilfælde vil vi kontakte dig.

Hvis du ikke har MitID, skal du i stedet sende de relevante oplysninger med fysisk post til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted. Find tilladelseskontor.

 

Du skal dog være opmærksom på, at det øger risikoen for fejl i ansøgningen, at tilladelsesafdelingen skal bruge længere tid på at behandle ansøgningen, og at Post Nord skal bruge 5 hverdage til levering af almindelige breve.

Hvis du ansøger via brevpost, kan det altså forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt, og du skal derfor ansøge om tilladelse i ekstra god tid.


Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger