Spring til hovedindhold

Forslag

Traktortræk og monstertruckshow

Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis du vil afholde traktortræk og monstertruckshow. Det gælder også, hvis du arrangerer bilboksning, fx ved en byfest.

Værd at vide

Der findes tre typer af traktortræk:

 

  • Almindelige traktorer, fx LandboUngdom traktortræk
  • Specialbyggede traktorer (professionelt traktortræk), fx Europa Cup i tractor pulling
  • Havetraktorer med konstruktionsændringer, fx tunede havetraktorer.

Når politiet giver tilladelse til traktortræk, monstertruckshow og bilboksning, sker det på betingelse af, at du har indhentet samtykke fra ejeren af den grund, hvor du ønsker at afholde arrangementet.

Grundejeren kan være en privat person eller virksomhed, en forening, fx den lokale idrætsforening, eller kommunen ved offentlige steder. Grundejeren kan fastsætte vilkår for benyttelse af pladsen, som du skal overholde.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, skal politiet desuden godkende den plads, hvor du ønsker at afholde arrangementet, af hensyn til sikkerheden, fx adgangsforhold for beredskabsmyndighederne, trafikafvikling i forbindelse med til- og frakørsel samt parkeringsmuligheder.


Som arrangør skal du have tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring for arrangementet, der dækker et eventuelt erstatningsansvar over for publikum med 5 millioner kroner ved personskade og 2 millioner kroner ved tingsskade.

Skitse over banen, og der stilles krav om sikker og forsvarlig afspærring/indhegning, samt at opvisning kun sker i længderetningen og ikke mod publikum.

Ud over tilladelsen til selve arrangementet, skal du ansøge politiet om særskilte tilladelser, hvis du ønsker at servere alkohol eller opsætte forlystelser ved arrangementet, fx en hoppeborg.

 

 
Ved opstilling af telte med adgang til mere end 150 personer skal du sørge for at underrette den lokale brand- og redningstjeneste med henblik på godkendelse af indretning og opsætning.

Afhængigt af arrangementets størrelse og deltagerantal skal du overveje at underrette regionens præhospital om, at arrangementet kan påvirke trafikken og få akut behov for ambulancer m.v.

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk
Region Syddanmark: dpo@rsyd.dk
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk


Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan søge om tilladelse til offentlige forlystelser og shows på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til offentlige forlystelser og shows

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger