Spring til hovedindhold

Forslag

Udskænkning af alkohol (lejlighedstilladelse)

Ansøg om en lejlighedstilladelse til at afholde et arrangement eller begivenhed, hvor der udskænkes alkohol.

Sådan søger du

Udfyld ansøgningsblanketten og send den til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor du vil afholde dit arrangement. Se venligst bort fra det alderskrav, som fremgår af ansøgningsblanketten. Det korrekte alderskrav er 21 år.

Ansøg om lejlighedstilladelse

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender løsningen fra en computer.
Værd at vide

Du skal ansøge om lejlighedstilladelse til arrangementer, hvor der udskænkes alkohol:

 

  1. Arrangementer såsom fester, møder og lignende særlige lejligheder, kan uden tilladelse forestås af en person, der er fyldt 21 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højest 150 personer, og de stærke drikke kun består af øl og bordvin. Der skal dog foretages en underretning til politiet om afholdelse.

  2. Politiet kan ved fester, møder og lignende særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.

  3. Politiet kan ved de lejligheder, der er omfattet af punkt 1, tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er  fyldt 21 år, forestår servering af andre stærke drikke end øl og bordvin.

  4. Hvis et arrangement afholdes med et velgørende formål, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen forestås af en person, der er fyldt 21 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig servering.
Ansøgningen bør fremsendes i god tid før arrangementet afholdes. I alle tilfælde skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse.
Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde arrangementet. Du skal til hver en tid kunne forevise din lejlighedstilladelse, hvis vi forlanger det. Vi kan tilbagekalde tilladelsen, hvis forholdene giver anledning til det.
Afhængig af arrangementets karakter kan politiet forlange, at du benytter autoriserede dørmænd.

Hvis du i stedet har eller repræsenterer en virksomhed, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal du have en alkoholbevilling. Find ud af, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en alkoholbevilling, og hvordan du ansøger.

 

Alkoholbevilling

Lovgivning