Spring til hovedindhold

Forslag

Offentlig optræden på restauration

Hvis du som restauratør ønsker at optræde med nøgenhed eller elementer, der kan udgøre en fare for publikum, på en offentligt tilgængelig restauration, der serverer stærke alkoholdrikke, skal du indhente tilladelse fra politiet.

Værd at vide
Offentlig optræden dækker over opvisninger, hvor en eller flere artister optræder på en restauration med et element af nøgenhed eller fare – eksempelvis striptease, knivkast eller jonglering med brændende kegler. Topløs servering og nøgendans er også offentlig optræden.

Restaurationsloven fastsætter, at en optræden er offentlig, når den foregår på et serveringssted – fx en restauration eller bar – som er frit tilgængelig for offentligheden. Lukkede fester er ikke omfattet af lovgivningen.

Restaurationslovens bestemmelser om offentlig optræden gælder på serveringssteder, der udskænker stærke alkoholdrikke – dvs. drikkevarer med mere end 2,8 % alkohol. Øvrige optrædener i offentligheden, fx i byrummet, er reguleret af ordensbekendtgørelsen, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Levende musik og dansekonkurrencer er ikke omfattet af reglerne for offentlig optræden på restaurationer og kræver derfor ikke tilladelse.
Formålet med Restaurationslovens § 26, der omhandler offentlig optræden på restaurationer, er at sikre den offentlige orden, så man som borger ikke uforvarende bliver udsat for stødende eller farlig optræden ved at besøge et offentligt tilgængeligt serveringssted.
Det serveringssted, som lægger lokaler til offentlig optræden, har ansvar for, at arrangementet kan afvikles i god ro og orden. Serveringsstedet skal derfor selv iværksætte tiltag, der sikrer en ordentlig afvikling – eksempelvis hensigtsmæssig opstilling af publikumspladser eller anvendelse af kontrollører.

Hvis politiet skønner det nødvendigt, kan politiet pålægge arrangementet at benytte kontrollører til at opretholde ro og orden. Det vil typisk være relevant ved striptease og anden nøgen optræden, hvor politiet har erfaring for, at der kan være behov for kontrollører til at holde publikum på afstand af de optrædende.

Lokalet skal være egnet til formålet. Det betyder, at der skal være god plads til, at arrangementet kan gennemføres uforstyrret og uden, at nogen kommer til skade.

Ved striptease og anden nøgen optræden vil politiet stille krav om, at optrædenen finder sted i et tilstrækkeligt stort lokale med en afstand på mindst 4 meter mellem artist og publikum. Derudover skal vinduer ind til lokalet være afskærmet, så forbipasserende ikke kan se optrædenen udefra.

 
Ved optræden med nøgenhed eller fareelementer som fx åben ild skal du forvente, at politiet vil stille krav om, at artisten holder afstand til publikum under hele aftenen. Artisten må derfor ikke færdes iblandt publikum, mens han/hun optræder.

Ved striptease og nøgendans er det ikke tilladt at lave såkaldt liveshow, hvor to eller flere artister indgår i samspil med hinanden ved fx at afklæde, vaske, indsæbe eller kærtegne hinanden. Politiet vil som udgangspunkt også stille krav om, at kønsdelene er tildækket.

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan søge om tilladelse til offentlige forlystelser og shows på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til offentlige forlystelser og shows

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger