Spring til hovedindhold

Forslag

Tivoliforlystelser

Det kræver politiets tilladelse at opstille et omrejsende tivoli og lignende offentlige tivoliforlystelser, fx ved en byfest. Politiet foretager årligt tilsyn af faste offentlige forlystelser, fx i forlystelsesparker.

Værd at vide

Opsætning af mekaniske eller oppustelige konstruktioner, der benyttes til forlystelse, kræver tilladelse fra politiet.

Det gælder både ved faste forlystelser, der står samme sted året rundt, og ved midlertidige forlystelser, som bliver opstillet ved et arrangement, fx en byfest.

Forlystelser kan fx være hoppeborge og -puder, karruseller, gynger, elastikspring, klatrevægge, vandrutsjebaner og lignende.

Vær særligt opmærksom på, at du skal have tilladelsen fra politiet, inden du markedsfører forlystelsen og tager den i brug.


Når politiet giver tilladelse til en offentlig forlystelse, sker det på betingelse af, at du har indhentet samtykke fra ejeren af den grund, hvor du ønsker at opstille forlystelsen.

Grundejeren kan være en privat person eller virksomhed, en forening, fx den lokale idrætsforening, eller kommunen ved offentlige steder. Grundejeren kan fastsætte vilkår for benyttelse af pladsen, som du skal overholde.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, skal politiet desuden godkende den plads, hvor du ønsker at anbringe forlystelserne, af hensyn til sikkerheden, fx adgangsforhold for beredskabsmyndighederne, trafikafvikling i forbindelse med til- og frakørsel samt parkeringsmuligheder.


Den sædvanligt godkendte åbningstid for en forlystelse er kl.10.00 til kl. 24.00. Politiet kan dog fastsætte kortere åbningstider, fx ved meget støjende forlystelser.

Du skal sikre, at der er tegnet erhvervs- og ansvarsforsikring på forlystelserne.

Ansvarsforsikring skal dække min. 5. mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade.

Hver enkelt forlystelse skal have sin egen tilsynsbog fra et akkrediteringsfirma, som har synet forlystelsen for at sikre, at den er forsvarlig at benytte. Forlystelsen skal altid være synet inden for de sidste 12 måneder på det tidspunkt, hvor den skal anvendes.

Inden du opstiller forlystelsen, skal du sørge for, at tilsynsbogen også er godkendt af politiet. Når der er foretaget tilsyn på forlystelsen, skal du derfor sende tilsynsbogen til godkendelse ved tilladelseskontoret i din lokale politikreds.

Ved nye forlystelser, hvor der endnu ikke er udstedt en endelig tilsynsbog, kan Force, Teknologisk Institut eller Nordisk Legepladsinstitut udstede en midlertidig tilsynsbog, som du ligeledes skal have godkendt hos politiet, før forlystelsen tages i brug.

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan søge om tilladelse til offentlige forlystelser og shows på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til offentlige forlystelser og shows

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger