Spring til hovedindhold

Forslag

Kampsport

Det kræver en tilladelse fra politiet at afvikle offentlige kampe inden for kampsport såsom boksning, MMA, karate, kickboxing, taekwondo og jiu-jitsu.

Spørgsmål og svar
Kampsport dækker over forskellige sportsgrene, der har det til fælles, at der er tale om en kontaktsport, hvor det i kampen er tilladt at gennemføre kraftfulde slag og spark mod hovedet eller halsregionen.

De mest almindelige former for kampsport er boksning og karate, men kickboxing, MMA, taekwondo, jiu-jitsu og judo er også kampsportsgrene.

Afvikling af offentlige kampe inden for kampsport kræver politiets tilladelse. En kamp er offentlig, når der er almindelig adgang for offentligheden, uanset om adgang sker mod betaling eller ej.

 

Opvisninger, der alene indebærer en demonstration af stilarten, kræver ikke tilladelse.

Hvis du er i tvivl, om en konkret kamp inden for kampsport kræver tilladelse, skal du spørge den politikreds, hvor kampen skal foregå.


Du kan enten søge om en tilladelse til at afvikle et enkelt stævne på et fastlagt tidspunkt og sted.   

 

Eller også kan du søge om en tidsbestemt tilladelse til at afvikle et endnu ikke fastlagt antal stævner i en afgrænset periode og på samme sted.

En tilladelse til fastlagt stævne gælder kun for netop dette arrangement. Hvis du ønsker at afholde flere arrangementer, skal du indgive en ny ansøgning.

 

En løbende tilladelse til et ikke fastlagt antal offentlige kampe gælder for en periode på op til tre år.

 

Det er et krav, at enhver kamp omfattet af bekendtgørelsen skal overværes af en stævnelæge, der har tilladelse til selvstændigt virke som læge. Det er stævnelægens opgave at påse, at kampen afvikles under hensyntagen til kampsportsudøvernes helbred og sikkerhed. 

 

Afhængigt af arrangementets størrelse og deltagerantal skal du overveje at underrette regionens præhospital, så det er forberedt på, at I kan få brug for akut hjælp:

 

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk
Region Syddanmark: dpo@rsyd.dk
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk


Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøge om tilladelse til kampsport på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til kampsport

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger

Forslag