Spring til hovedindhold

Forslag

Underret om offentlig forsamling

Underret politiet, hvis du vil holde en demonstration eller et optog med det formål at give udtryk for en holdning til et emne eller en sag.

Hav følgende parat

MitID

Demonstrationens eller optogets formål/anledning

Afholdelsessted ved stillestående demonstrationer og optog

Kort med tydelige vejnavne og rute indtegnet ved optog og gående demonstrationer. Hvis I ønsker at benytte egne trafikofficials til regulering af færdslen, skal deres placering ligeledes fremgå af kortet

Dato og tidsrum

Forventet antal deltagere

Oplysninger om brug af udstyr ved arrangementet, fx musik, bannere mv.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål og svar
Det koster ikke noget at underrette politiet om demonstration, optog eller offentligt møde.

Underretning om demonstrationer og optog skal senest ske 24 timer, før arrangementet finder sted, men meget gerne tidligere.

Hvis du beslutter at arrangere en offentlig forsamling med kortere varsel end 24 timer, skal du blot orientere politiet, så snart du har truffet beslutningen.

Ved offentlige forsamlinger, der har mange deltagere, og som forventes at påvirke trafikken i væsentlig grad, anbefaler vi, at du underretter politiet om arrangementet i god tid af hensyn til politiets planlægning.


Når du har indsendt blanketten digitalt, modtager du en kvittering i din digitale postkasse. Derefter hører du kun fra os, hvis vi har ændringer til tid og sted eller fastsætter øvrige vilkår for afviklingen af hensyn til fx trafik, sikkerhed og ro og orden i området.

Hvis du ikke har MitID, skal du i stedet kontakte den politikreds, hvor forsamlingen skal finde sted.

Du kan altid ringe 114 og bede om at blive stillet videre til den relevante politikreds. Find politikreds.

 

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger