Spring til hovedindhold

Forslag

Demonstration og optog

Grundloven giver ret til demonstrationer, optog og møder. Politiet vurderer løbende de forskellige arrangementer for at sikre, at aktiviteterne kan afvikles fredeligt og ordentligt.

Spørgsmål og svar

Demonstration og optog er et arrangement, hvor flere personer er til stede samtidigt på et offentligt sted, fx veje, pladser, parker m.v., og med et fælles formål, fx at ytre holdninger. Deltagerne skal altså være en del af samme arrangement og ikke blot tilfældigvis være til stede på samme sted og tid.

Det kræver ikke en tilladelse at afholde demonstration, optog eller møder, da sådanne arrangementer er omfattet af grundlovens bestemmelser om forsamlings- og ytringsfrihed.

 

Du skal dog informere politiet om arrangementet, så politiet kan understøtte en fredelig afvikling.

Hvis du i forbindelse med et optog skal køre med personer på ladet af en lastbil, varevogn eller traktorvogntog, skal du også søge om tilladelse til paradekørsel.

Ansøg om tilladelse til paradekørsel


Du må som udgangspunkt benytte offentlige arealer såsom parker, veje, torve og pladser til en demonstration eller optog.

 

Du har selv ansvar for at undersøge, om kommunen benytter området til andre formål på det pågældende tidspunkt eller har særlige regler for det givende område.

 

Vi anbefaler derfor altid, at du kontakte kommunen forud for arrangementet.

 

Du kan også holde en demonstration eller optog på en privat grund under forudsætning af, at du har indhentet samtykke fra grundejeren.


Politiet kan stille krav til tid og sted og fastsætte øvrige vilkår for afviklingen af arrangementet ud fra hensyn til fx færdsel, sikkerhed, ro og orden i området. Hvis det bliver aktuelt, vil du få besked af politiet.

Politiet har ret til at overvære demonstrationen eller optoget og skal beskytte borgernes ret til at forsamle og ytre sig. Samtidig skal politiet sikre arrangementets fredelige gennemførelse.

 

Det er derfor vigtigt, at deltagere og andre tilstedeværende følger politiets anvisninger på stedet.

Gør de ikke det, kan det være strafbart.

Politiet kan ved demonstrationer og optog under åben himmel gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der skaber fare for menneskers eller samfundets sikkerhed eller for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden.
Hvis der opstår betydelig uro under afviklingen af arrangementet kan politiet opløse demonstrationen eller optoget, der herefter får et påbud om at forlade stedet. Hvis forsamlingsdeltagerne herefter ikke forlader stedet, anses forsamlingen som et opløb. Det kan være strafbart ikke at følge politiets påbud.
I forbindelse med demonstrationer, optog, møder eller lignende på offentligt sted er det forbudt at skjule ansigtet (ved maskering o.l.) på en måde, der kan hindre identifikation. Maskering af ansigtet kan give politiet grund til at tro, at der er uro under opsejling.

Forbuddet mod maskering af ansigtet gælder dog ikke, hvis tildækningen tjener et anerkendelsesværdigt formål – fx hvis det er en del af en meningstilkendegivelse.

Hvis du deltager i uro eller optøjer, vil tildækningen af ansigtet som udgangspunkt ikke være anerkendelsesværdig, og du har altid pligt til at identificere dig over for politiet.

Afhængigt af optogets størrelse, deltagerantal og afspærringer eller andre trafikale ændringer, skal du overveje, om der er brug for færdselsregulering.

 

Du kan anvende egne trafikofficials, og du kan ansøge om Hjemmeværnets og i særlige tilfælde politiets bistand til trafikregulering. Hjemmeværnet bistår kun med regulering af trafikken, når politiet vurderer, at et arrangement har et omfang og en karakter, der gør det nødvendigt for at sikre en lovlig og sikker afvikling af trafikken. Politiet foretager kun trafikregulering ved helt særlige anledning, fx royale begivenheder.   

Ansøg om bistand til trafikreguleringer.
Hvis politiet vurderer, at dit arrangement vil forstyrre trafikken væsentligt, kan politiet pålægge dig at benytte trafikofficials.


Afhængigt af optogets størrelse og deltagerantal skal du overvej at underrette præhospitalet:

 

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk
Region Syddanmark: dpo@rsyd.dk
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk


Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan underrette om demonstration og optog på selvbetjeningen.

Underret om demonstration og optog

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger