Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om bistand til trafikregulering

Ansøg om Hjemmeværnets og i særlige tilfælde politiets bistand til trafikregulering ved et større arrangement, der påvirker trafikafviklingen i væsentlig grad eller medfører stor tilstrømning af publikum.

Underskriv med NemID

Hvis din ansøgning kræver, at en anden person skriver under digitalt, skal vedkommende fortsat benytte sit NemID, idet MitID endnu ikke understøtter digital underskrift i politiets løsninger. Medunderskrift, dvs. når en anden person skriver under digitalt, sker fx i de tilfælde, hvor en anden person skal give samtykke til at dele oplysninger med en virksomhed eller med politiet. Hvis du ikke længere har dit NemID, kan du kontakte os på telefon 70 20 14 73.

Hav følgende parat

MitID/NemID

Beskrivelse af arrangementet

Dato og tidsrum

Forventet antal deltagere

Kortmateriale med tydelig angivelse af placeringen af vejvisere, også kaldet flagposter, og arrangementets egne trafikofficials samt, hvor du ønsker bistand fra Hjemmeværnet og eventuelt politi til trafikregulering.

Spørgsmål og svar
Det koster ikke noget at ansøge om trafikregulering. 
Du skal sende din ansøgning til os senest 8 uger inden arrangements afholdelse, men meget gerne tidligere. 

På den måde har vi tid til at vurdere behovet ved dit arrangement og koordinere opgaven med Hjemmeværnet.
 
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi svar til din e-boks. Der kan være særlige omstændigheder i det pågældende arrangement, som gør, at sagsbehandlingstiden bliver længere. I disse tilfælde vil vi kontakte dig.

Hvis du ikke har NemID, skal du i stedet sende de relevante oplysninger med fysisk post til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted.

Find tilladelseskontor.

Du skal dog være opmærksom på, at det øger risikoen for fejl i ansøgningen, at tilladelsesafdelingen skal bruge længere tid på at behandle ansøgningen, og at Post Nord skal bruge 5 hverdage til levering af almindelige breve. 

Hvis du ansøger via brevpost, kan det altså forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt, og du skal derfor sørge for at ansøge i ekstra god tid.

 

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger

Forslag