Spring til hovedindhold

Forslag

Trafikregulering ved større arrangementer

Ved større arrangementer, der påvirker trafikafviklingen i væsentlig grad, skal du have politiets tilladelse til at anvende trafikofficials og race marshals. Du kan også ansøge om Hjemmeværnets og ved særlige anledninger politiets hjælp til at regulere af trafikken.

Værd at vide

Inden du søger om assistance til trafikregulering, skal du selv have gjort dig nogle overvejelser omkring iværksættelse af egne tiltag.

Hvis der er behov for trafikregulering under afvikling af motions- og cykelløb, kan du med politiets tilladelse benytte de særligt uddannede trafikofficials. Du skal ansøge om tilladelsen senest 8 uger før løbet. Ansøg om tilladelse. 

Motionscykelløb og motionsløb skal afvikles i overensstemmelse med færdselsloven.

Du må derfor ikke selv iværksætte trafikregulering, der tilsidesætter færdselsloven.

Hjemmeværnet kan assistere med trafikregulering ved større arrangementer, som efter politiets vurdering påvirker trafikafviklingen i området i væsentlig grad. Det gælder både sports- og kulturarrangementer.

 
Du skal ansøge om tilladelse til afspærring og skiltning vejmyndigheden (Kommunen eller stat.)
Når vi skal vurdere, om du kan få hjælp til trafikregulering, kigger vi på, hvor mange deltagere du forventer til arrangementet, og i hvor stort omfang dit arrangement vil påvirke den almindelige trafik i området. Det er typisk relevant ved cykelløb, motionsløb, festivaler, sportsevents og royale begivenheder.

Hjemmeværnet bistår med regulering af trafikken, når politiet vurderer, at et arrangement har et omfang og en karakter, der gør det nødvendigt for at sikre en lovlig og sikker afvikling af trafikken. Ved mindre arrangementer, som kun i begrænset omfang påvirker trafikken, er Hjemmeværnet ikke forpligtet til at hjælpe.

Politiet bistår som udgangspunkt kun med trafikregulering ved helt særlige anledninger, fx verdensmesterskaber og royale besøg.
 
Hjemmeværn og politi kan foretage trafikregulering ved fx at etablere omkørsel og dirigere kørslen gennem trafikknudepunkter for at sikre en effektiv og flydende afvikling af bilkøer.

Hjemmeværn og politi varetager udelukkende regulering af trafikken. Hvis der er behov for parkeringsanvisning, skal I selv afsætte mandskab til den opgave.
 
Politi og Hjemmeværn råder som udgangspunkt selv over det udstyr, der er brug for opgaven.

Hvis du som arrangør har fået tilladelse til at benytte Hjemmeværnet til trafikregulering, kan du kontakte Hjemmeværnet direkte med henblik på at aftale, om Hjemmeværnets folk har brug for adgang til pauselokaler og forplejning m.v.
 

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøge om bistand til trafikregulering på selvbetjeningen.

Ansøg om bistand til trafikregulering

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger