Spring til hovedindhold

Forslag

Cykel- og motionsløb

Det kræver politiets tilladelse til at afvikle cykelløb og motionscykelløb på offentlige veje og steder, som er omfattet af færdselsloven, og politiet vil gerne underrettes om øvrige motionsløb som fx stafetter, arrangementsløb og maraton.

Værd at vide

Cykelløb på eliteniveau og motionscykelløb med mere end 100 deltagere kræver en tilladelse fra politiet at holde.

Motionscykelløb med mindre end 100 deltagere kræver ikke en tilladelse. Løbet skal blot følge Færdselslovens bestemmelser.

Det er heller ikke påkrævet at indhente politiets tilladelse til motionsløb inden for andre discipliner end cykling, fx arrangementsløb, stafetter og maraton. Løbet skal dog overholde Færdselsloven.

Politiet vil gerne underrettes om løbet, hvis der er mange deltagere og løbet kan påvirke trafikken.

Der findes fire kategorier af cykelløb. 

Kategori I, II og III er professionelle løb som fx VM, DM, Nordisk Mesterskab, Danmark Rundt, UCI-løb, Post-cup, Junior-cup, licenscykelløb samt øvrige konkurrencecykelløb på elite-niveau.

Kategori IV er motionscykelløb.
 
Hvis der er behov for trafikregulering under afvikling af løbet, skal du søge om tilladelse til at anvende trafikofficials eller race marshals senest 8 uger før arrangementet.

Hjemmeværnet kan assistere med trafikregulering ved større arrangementer, som efter politiets vurdering påvirker trafikafviklingen i området i væsentlig grad.

Motionscykelløb og motionsløb skal afvikles i overensstemmelse med færdselsloven. Du må derfor ikke selv iværksætte trafikregulering, der tilsidesætter færdselsloven.
 
Du skal ansøge om tilladelse til afspærring/skiltning hos vejmyndigheden (Kommune eller stat).
Hvis du ønsker at opsætte forlystelser (fx hoppeborge) eller andre underholdende aktiviteter ved arrangementet, skal du også søge om tilladelse til hver enkelt forlystelse her.

Hvis du ønsker at servere drikkevarer med mere end 2,8% alkohol ved arrangementet, skal du ansøge om en udskænkningstilladelse.
 

Afhængigt af arrangementets størrelse, deltagerantal og eventuel afspærring skal du overveje at underrette regionens præhospital om, at arrangementet kan påvirke trafikken og få akut behov for ambulancer m.v.

 

Region Nordjylland: DenPraehospitaleVirksomhed@rn.dk
Region Midtjylland: hovedpostkasse@ph.rm.dk 
Region Syddanmark: amk.vagtcentral@syd.dk 
Region Sjælland: phc-event@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden: akutberedskabet@regionh.dk

Leder du efter selvbetjeningen?

Du kan ansøge om tilladelse til cykelløb eller underrette om motionsløb på selvbetjeningen.

Ansøg om tilladelse til cykelløb eller underret om motionsløb

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger