Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om tilladelse til cykel- og motionsløb

Ansøg om politiets tilladelse til at afvikle cykelløb på offentlige veje. Du kan også oplyse politiet om motionsløb og cykelmotionsløb, der ikke kræver tilladelse fra politiet. Du får mulighed for at ansøge om tilladelse eller bistand til trafikregulering undervejs.

Hav følgende parat

MitID

Dato og tidsrum for arrangementet

Afholdelsessted, rutebeskrivelse og kort med tydelige vejnavne, hvor ruten er markeret. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til links/hjemmesider eller tidligere tilladelser. Ved behov for trafikregulering skal trafikposterne også fremgå af kortet.

Forventet antal deltagere

Tilladelse fra kommunen eller vejmyndigheden

Spørgsmål og svar
Det koster ikke noget at ansøge om tilladelse til cykelløb.

Du skal senest sende din ansøgning ca. 8 uger før løbet, men meget gerne tidligere – særligt hvis der er tale om et stort arrangement. 

Hvis du skønner, at arrangementet har et omfang og en karakter, der gør trafikregulering ved arrangementet nødvendigt, skal vi modtage din ansøgning senest 8 uger før.

 
Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi svar til din digitale postkasse. Der kan være særlige omstændigheder i det pågældende arrangement, som gør, at sagsbehandlingstiden bliver længere. I disse tilfælde vil vi kontakte dig.

Hvis du ikke har MitID, skal du i stedet sende de relevante oplysninger med fysisk post til tilladelseskontoret i den politikreds, hvor arrangementet skal finde sted.
Find tilladelseskontor.

 

Du skal dog være opmærksom på, at det øger risikoen for fejl i ansøgningen, at tilladelsesafdelingen skal bruge længere tid på at behandle ansøgningen, og at PostNord skal bruge 5 hverdage til levering af almindelige breve. 

Hvis du ansøger via brevpost, kan det altså forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt, og du skal derfor sørge for at ansøge i ekstra god tid.

 

Kontakt dit lokale tilladelseskontor

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte tilladelseskontoret i din politikreds

Se kontaktoplysninger