Spring til hovedindhold

Forslag

Erstatningsmuligheder

I nogle tilfælde kan du søge erstatning fra den danske stat via Erstatningsnævnet.

Hvis du har lidt et tab, og dit forsikringsselskab har dækket det, skal du ikke foretage dig mere. Under straffesagen kan forsikringsselskabet anmode om, at den erstatning, som selskabet har udbetalt, skal betales tilbage til forsikringsselskabet af gerningsmanden, hvis han eller hun bliver dømt.

 

Har du ikke forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Du kan også selv komme til retsmødet og oplyse om dit erstatningskrav. 

 

Bliver dit erstatningskrav rejst i et retsmøde, oplyser retten dig om afgørelsen af kravet. Bemærk, at du efter domfældelsen selv skal sørge for at inddrive erstatningsbeløbet, evt. gennem fogedretten.

 

Erstatning efter offererstatningsloven

Hvis du har været udsat for personskade, fx efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten.

 

Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, at forbrydelsen er begået.

 

Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder dog ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, hvis forbrydelsen er begået efter den 1. april 2016.

 

På Erstatningsnævnets hjemmeside finder du de nærmere betingelser for at få erstatning efter offererstatningsloven, ligesom du kan sende din elektroniske ansøgning:

 

Ansøg om erstatning

 

Hvis du har en bistandsadvokat, kan han eller hun hjælpe dig med at opgøre dit erstatningskrav.

 

Mulighederne for at få en bistandsadvokat

 

Butikstyveri

Ved butikstyveri vil du ofte få varen uskadt tilbage, hvis gerningsmanden er blevet pågrebet, og derfor vil der ikke være noget erstatningskrav.

 

Har du undtagelsesvist et erstatningskrav, skal du selv anmelde det til dit forsikringsselskab. Du kan bruge kvitteringen for anmeldelsen som dokumentation til forsikringsselskabet.

 

Færdselsuheld

Har du været indblandet i et færdselsuheld, skal du selv kontakte dit forsikringsselskab eller evt. modpartens forsikringsselskab om erstatning i forbindelse med uheldet.

 

Dit forsikringsselskab vil normalt få tilsendt en kopi af politirapporten eller vores registrering af uheldet. Har forsikringsselskabet ikke fået oplysningerne, kan selskabet kontakte politiet og få oplysningerne tilsendt.

 

Anmeldelse, klage og erstatning