Spring til hovedindhold

Forslag

Byvandring: Nørrebro i brand - Oprør gennem historien

Nørrebro er notorisk kendt som et arnested for oprør og folkeopstande. Men hvilke typer oprør er opstået på Nørrebro, hvorfor opstod de, og hvordan kan de ses som symboler på samfundet og Nørrebro som bydel? Gennem en byvandring ad Nørrebros gader vil vi med forskellige oprørsfortællinger forsøge at skildre et billede af den historiske udvikling på Nørrebro samt politiets rolle heri - netop der, hvor oprørene fandt sted.

Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige oprør og opstande, der har fundet sted på Nørrebro siden kvarterets grundlæggelse i midten af 1800-tallet. De forskellige opstande fungerer som indgangsvinkel til større samfundsproblematikker, der har haft betydning for Nørrebro og Danmark generelt, lige fra arbejderkvartererne over besættelsen til BZ-bevægelsen og Rasmus Paludans Koranafbrændinger.

 

Eleverne får dermed et indblik i, hvordan Nørrebro har udviklet sig, og hvilke konflikter, der har fungeret som katalysator for denne udvikling. Byvandringen vil ydermere give eleverne et indblik i, hvordan politiets organisation og metoder har udviklet sig over de sidste små 200 år, når det kommer til indsatsen ved gadeuorden og demonstrationer. Som følge heraf, vil eleverne også blive introduceret til det dilemma, der kan opstå, når politiet både skal tjene borgere og magthavere.

 

Læringsmål

 

  • Eleverne får forståelse af, at et samfund handler om magtforhold og at demokratiet er et resultat af lange historiske processer.
  • Eleverne kan med udgangspunkt i forskellige oprør redegøre for grundlæggende træk i Nørrebros historiske udvikling.
  • Eleverne kan diskutere og reflektere over samfundsproblematikker, der kan lede til væbnet opstand mod ordensmagten – og hvordan disse retfærdiggøres.
  • Eleverne får et større kendskab til politiets metoder og udviklingen af disse som følge af oprørenes forløb

Pris og Praktisk

 

  • Målgruppe: 7.-10. klasse
  • Varighed: 1,5 time
  • Maks. antal deltagere: 30
  • Pris: 500 kr.
  • For booking, kontakt: skoletjenesten@politimuseum.dk eller ring 40 97 87 41