Spring til hovedindhold

Forslag

Trusler

Kriminelle sproghandlinger, retslingvistik og sprog i en digital virkelighed.

Trusler skoletjenesten

I undervisningsforløbet TRUSLER arbejder eleverne med sprog indenfor danskfaget: hvad er sprog og kriminelle sproghandlinger, hvordan kan den samme formulering i én sammenhæng være lovlig, mens den i anden kontekst er ulovlig? Og hvad har internet og sociale medier betydet for trusselsbilledet?

Eleverne kommer rundt om begreber og tematikker, der knyttende sig til sprog og medier, såsom direkte og indirekte sproghandlinger, normer for sprog, genrer, retslingvistik, digital adfærd og netetik.

 

Undervejs udfordres eleverne desuden til at forholde sig til og reflektere over, hvordan man meningsfuldt kan skelne sprogligt mellem trusler.

Forløbet engagerer eleverne med refleksions- og dilemmaøvelser, små skriveøvelser, samt tekstanalyse (sproglig demografisk profilering) af selvvalgte trusler fra museets samling af autentiske trusselsbreve.

 

Lærervejledning og undervisningsmateriale

Lærervejledningen og undervisningsmaterialet giver konkrete forslag til opgaver og supplerende materialer, der kan anvendes før og efter museumsbesøget. Find materialet her:

Lærervejledning og undervisningsmateriale til TRUSLER

Interviews, statistik og quiz om trusler

 

Kompetenceområder

 • Læsning
 • Fortolkning
 • Kommunikation
 
Trusler
 • Målgruppe: 7.-10. klasse
 • Varighed: 1.5 time
 • Maks. antal deltagere: 30
 • Pris: 500 kr.
 • Eleverne kan definere og forklare begreberne direkte og indirekte sproghandlinger
 • Eleverne kan ved tekstanalyse af autentiske trusler foretage sproglig demografisk profilering af en teksts mulige ophavsperson
 • Eleverne kan reflektere og formulere sig om karakteristika ved sociale mediers indflydelse på udviklingen af trusler
 • Eleverne kan identificere og diskutere, hvorvidt udsagn afgivet digitalt er strafbare eller ej
   

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede cookies. Ret dit samtykke nedenfor for at se det.Læs mere om cookies.