Spring til hovedindhold

Forslag

Undervisningsform

Uddannelserne foregår i tråd med tidssvarende læringsprincipper.

Maksimal sammenhæng mellem teori og praksis

Politiets basisuddannelse og politikadetuddannelse er designet ud fra en ambition om at skabe maksimal sammenhæng mellem teoretisk og praktisk læring i et sammenhængende og progressivt udviklingsforløb. Du vil således opleve, hvordan teorien på Politiskolen hele tiden bliver suppleret med – og udfordret af – praktiske øvelser og cases fra politiets daglige opgaver.

 

Undervisningsforløbet varetages af tværfaglige underviserteams, som råder over præcis de kompetencer, der er i spil, når den aktuelle politiopgave skal løses.

 

Men uanset hvor kompetente underviserne er, så er det ikke dem, der skal løse de stillede opgaver, og det er naturligvis her, at du og dine medstuderende kommer ind i billedet. For vi arbejder ud fra den betragtning, at man lærer bedst, når man selv søger og finder den viden, man skal bruge til løsningen af en konkret opgave. På denne måde skaber vi de bedste forudsætninger for, at teoretisk viden kommer til at give mening i en praktisk sammenhæng.

 

Underviserne fungerer derfor i vidt omfang som rammesættere og facilitatorer, der understøtter de studerendes egen læring og udvikling.

 

I undervisningen vil du opleve en engageret og uformel omgangstone, hvor man hjælper hindanden – for i politiet betyder makkerskab og kammeratskab noget særligt, også under uddannelsen.

 

I løbet af uddannelsen begiver du dig ud på en personlig rejse, hvor du får brugt mange sider af dig selv. Du kommer til at afprøve dine egne grænser og udvikler dig som menneske.

 

Se filmene om livet på Politiskolen

Bliv politikadet

Bliv politibetjent

Forslag