Spring til hovedindhold

Forslag

Uddannelsesforløbet

På seks måneder udvikler du såvel menneskelige som faglige kompetencer og bliver klar til jobbet som politikadet.

PKA inden dimission

Download folder

Uddannelsen foregår på Politiskolen i Brøndby eller Vejle. Undervejs udvikler du dig personligt, mentalt, fysisk og fagligt, og du får indblik i det politioperative miljø. Du bliver skarp til at kommunikere med mennesker, uanset hvem de er, og hvilken holdning de måtte have til politiet.

 

Når du bliver optaget på uddannelsen, bliver du ansat som politikadet på prøve, og hvis du gennemfører uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, er du sikker på fuldtidsjob som politikadet i en politikreds. Sidenhen kan du bruge din politikadetuddannelse som afsæt til at videreuddanne dig til politibetjent.

 

Fagområder og undervisningstemaer

Uddannelsens seks måneder er præget af praksisnære, tværfaglige temaer og stor afveksling i undervisningsdagene. Du kommer igennem nogle af de grundlæggende fagområder, der indgår i uddannelsen til politibetjent. Derudover gennemgår du fagområder, der giver dig specialviden inden for grænsekontrol. Du kan læse mere om undervisningsindholdet i uddannelsesplanen for politikadetter.

Fagområder på politikadetuddannelsen

Bevogtningsopgaver kræver, at du konstant er tålmodig, opmærksom og både fysisk og mentalt klar til at handle.

 

Du lærer at standse en farlig gerningsmand på en bevogtningsopgave og at bevogte arrestanter under transport og til retsmøder. Desuden udvikler du dine evner til at læse omgivelserne og identificere forhold, der afviger fra normalbilledet.

Du lærer forskellige teknikker til at håndtere modvillige, konfrontatoriske og voldelige personer, og du får værktøjer til konflikthåndtering.

 

Det sætter dig i stand til at bruge det rigtige magtmiddel og til at anvende mindst mulig magt i den konkrete situation.

 

Desuden lærer du at udarbejde din personlige træningsplan og opretholde din fysiske kapacitet og parathed i forhold til politiprofessionen.

Du lærer, hvad reglerne er for kørsel i påvirket tilstand og frakendelse af kørekort, og du skriver bøder for forseelser, fx kørsel uden kørekort, uden brug af sele eller uden tilstrækkeligt dækmønster.

Du kommer igennem et omfattende uddannelses- og træningsforløb, der sætter dig i stand til at skabe sikkerhed omkring et ulykkessted og udføre den nødvendige fysiske og psykiske førstehjælp på stedet.

 

Desuden bliver du klædt på til at udføre livreddende førstehjælp, både selvstændigt og sammen med kollegerne, og til at foretage elementær brandbekæmpelse.

Du bliver skarp på indrejsereglerne og på at skelne falske indrejsedokumenter fra ægte, og du får værktøj til at spotte mistænkelige tegn ved personer, der ønsker at rejse ind i Danmark.
Du bliver i stand til at føre politiets køretøjer, fx i forbindelse med tilsyns- og transportopgaver.
Du lærer at håndtere politiprofessionens magtbeføjelser og magtmidler på en ansvarlig og professionel måde, hvor alle borgere behandles med værdighed og respekt.

Dette fagområde sætter dig i stand til at vurdere, hvornår der er tale om en lovovertrædelse, og i hvilke situationer du må sigte eller anholde en person.

 

Lovgrundlaget giver dig rammen for, hvordan du skal vejlede en borger, og hvornår du skal gribe ind.

Faget giver et unikt indblik i, hvordan politiet er bygget op som organisation, og du bliver klædt på til at optræde som politikadet med de grundlæggende færdigheder, som politiarbejdet kræver.

 

Du kommer fx igennem retsplejeloven og straffeprocessen. Du lærer også, hvornår og hvordan du skal foretage en ransagning, anholde eller sigte en person.

 

Din viden om politiets rolle i samfundet og de regelsæt, du arbejder indenfor, danner også rammen for dit samarbejde med politikolleger og andre myndigheder.

Et af dine stærkeste kort i politiarbejdet er at kunne identificere andre menneskers reaktioner og mentale tilstand – og din egen.

 

Du opnår en grundlæggende forståelse, som styrker dine kommunikationsevner og træner dig i mental parathed, psykologisk førstehjælp og konflikthåndtering.

Du bliver i stand til at anvende forskellige typer skydevåben, og du kender deres farlighed.
Du opnår basalt kendskab til engelsk og de mest almindelige arbejdsfaglige termer, især i forbindelse med grænsekontrol, så du kan håndtere engelsk, når du optræder som myndighedsperson i mødet med personer, der ikke taler dansk.

Syv prøver i løbet af uddannelsen

Du kommer til tre prøver undervejs og afslutter med tre praktiske prøver og en kombineret praktisk og skriftlig prøve.

 

Prøver undervejs

  • Efter to måneder: Professionsforståelse (mundtlig prøve)
  • Efter tre måneder: Færdselslære (skriftlig prøve)
  • Efter fire måneder: Politijura (skriftlig prøve)

Afsluttende prøver

  • Arbejdsfysiologisk test (praktisk prøve)
  • Magtanvendelse og konflikthåndtering (praktisk prøve)
  • Grænsekontrol (skriftlig prøve)
  • Grænsekontrol og myndighedsudøvelse (praktiske prøver)

 

Adgangskravene til uddannelsen

Opgaver og fremtidsmuligheder

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies