Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

24. juni 2020 06:00

Analyse: Politiet har modtaget knap 27.000 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2019

For første gang udgiver politiet et detaljeret indblik i it-relateret økonomisk kriminalitet. I centrets første årsanalyse peger Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) på samhandelsbedrageri som det suverænt største kriminalitetsområde. Med analyseindsatsen styrker politiet både efterforskning og forebyggelse af it-relateret økonomisk kriminalitet, men det står også klart, at vi skal blive bedre til at bruge vores sunde fornuft, når vi handler online.

It-kriminalitet

Foto: Niclas Jessen

Borgerne skal føle sig trygge - også når de færdes på nettet.  

For at styrke indsatsen mod kriminalitet på nettet, oprettede politiet derfor i december 2018 et landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager om it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK). 

LCIK har i dets første år i drift modtaget i alt 26.923 anmeldelser. 

 

Mere end hver tredje sag omhandler samhandel 

Anmeldelserne er fordelt på en række sagskategorier. Sagsområdet ’samhandelsbedrageri’ udgør 36,9 % af alle anmeldelser. 

"Samhandel - altså bedrageri typisk mellem private borgere, når de handler på nettet – er det suverænt største sagsområde. Det er vi ikke overraskede over, da det er en tendens, vi har fulgt siden LCIK gik i drift. Men det skal simpelthen være sikkert at handle på nettet og derfor er det også et prioriteret sagsområde", siger Torben Svarrer, ledende politiinspektør og linjechef for Særindsatsenheden under Københavns Politi, der bl.a. huser LCIK. 

LCIK har derfor ud over årsanalysen af det samlede antal anmeldelser også udarbejdet en særskilt analyse om samhandelsbedrageri. 

Med analysen går politiet et spadestik dybere og målretter på den måde både efterforskning og forebyggelse ud fra en række indsigter i kriminalitetsområdet. 

 

Vi opsøger selv svindlerne

Samhandelsbedrageri adskiller sig ikke kun i mængden af anmeldelser, men også i måden, forurettede kommer i kontakt med svindleren på. 

"I sager om samhandel ved vi, at det typisk er private borgere, der snyder andre private borgere. Kendetegnende er, at man som borger aktivt beslutter sig for at indgå i en handel ved at lede efter en vare, og på den måde går man aktivt går i dialog med en mulig bedrager. Her skiller området sig ud fra vores andre sagskategorier, hvor det oftest er bedrageren, der tager kontakten", siger Torben Svarrer. 

"Når du kommer i kontakt med køber eller sælger, skal du være opmærksom på, hvordan vedkommende vil føre dialogen med dig. Hvis han/hun vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på fx Messenger, SMS, e-mail eller lignende, skal dine alarmklokker ringe". 

 

Særligt svindel med fysiske varer

Det er særligt, når vi leder efter fysiske varer på nettet, at vi bliver narret. Langt størstedelen (73 %) af de anmeldte samhandelsbedragerier handler nemlig om svindel med fysiske varer mobiltelefoner, computere, tøj m.m. 

"I det omfang, det kan lade sig gøre, anbefaler politiet, at du mødes med køber/sælger, når du handler med fysiske varer. Er uheldet ude, risikerer du at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte. Også selvom gerningsmanden dømmes", siger Torben Svarrer. 

Ud over svindel med fysiske varer, peger analysen af samhandelsbedrageri også på sæsonbetonet bedrageri. Svindel med festivalbilletter bliver for eksempel primært anmeldt i juni og juli måned under festivalsæsonen, mens svindel med boligudlejning foregår hele året rundt – dog med øget aktivitet i månederne op til studiestart (juli og august). 

"En hovedregel er, at hvis tilbuddet virker for godt til at være sandt, er det som regel for godt til at være sandt". 

 

Unge bliver svindlet i lige så høj grad som ældre 

Samhandelsbedrageri rammer bredt aldersmæssigt, men den ældre målgruppe (60+) fylder mindst i anmeldelsesbilledet. Det er nemlig primært de 20-29 årige og de 40-49-årige, der er forurettede i sagerne. 

"Vi kan også se, at mange unge bliver snydt. Unge mænd i alderen 15-19 år oplever for eksempel at blive narret, når de forsøger at købe elektronik (mobiltelefoner, tablets mv.) eller designertøj og -sko over nettet. Aldersfordelingen kan have noget at gøre med, de ældre ikke handler i lige så høj grad på nettet. Men det er værd at bemærke, at alle uagtet grad af teknisk snilde kan blive narret".

 

Brug din sunde fornuft, når du handler på nettet 

"Det er helt naturligt, at mere og mere kriminalitet begås på nettet i takt med, at hverdagen digitaliseres. Gerningsmændene er udspekulerede og bliver stadigt mere kreative. Brug derfor din sunde fornuft og følg politiet råd, når du handler på nettet". 

Politiets råd til at undgå bedrageri ved løb og salg online

 

Fakta

Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet gik i drift d. 3. december 2018. 

LCIK har modtaget 26.923 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2019.

 

Læs et sammendrag af analysen

Anmeldelserne for 2019 fordeler sig på tværs af:

  • Samhandelsbedrageri 36,9 %
  • Misbrug af kortoplysninger 22 %
  • Kreditbedrageri 11,9 %
  • Afpresning 7,8 %
  • Kontaktbedrageri mod private 7 %
  • Misbrug af adgang til netbank m.m 6,3 %
  • ”Andet” 3,7 %
  • Kontaktbedrageri mod virksomheder 3,1 %
  • Fuphjemmesider 1,3 %

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

9. februar 2024

Rigspolitiet

Skal politiet have strømpistoler som et supplerende magtmiddel?

Det spørgsmål skal et nyt pilotprojekt give svar på. Tre udvalgte politikredse skal i løbet af de næste par år teste, om strømpistoler fremadrettet skal kunne bruges af politiet i særlige tilfælde og dermed indgå i politiets magtmidler.

28. januar 2024

Rigspolitiet

Giv et smil til skolepatruljerne i den sureste uge

For høj hastighed, uopmærksomhed og aggressiv adfærd er bare nogle af de ting landets skolepatruljer oplever, når de dagligt passer på deres venner ved skolevejene, og det er en adfærd, der skaber utryghed.

21. januar 2024

Rigspolitiet

Politiet har fokus på bløde trafikanter i næste uge

Fodgængere, cyklister og knallertførere er bløde trafikanter, der er udsatte i trafikken. Risikoen for tilskadekomst for denne gruppe stiger, når færdselsloven ikke overholdes. 23 cyklister og 9 knallertførere omkom i trafikken i 2022.