Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

30. april 2020 20:59

Orientering om fejl i softwareværktøj

Rigsadvokaten har her til aften orienteret anklagere, dommere og forsvarsadvokater om, at en fejl i et softwareværktøj, som politiet benytter til aflæsning af data fra mobiltelefoner, i en periode, kan have resulteret i, at visse tidsangivelser på filer fra beslaglagte mobiltelefoner er forkerte. Der er tale om et anerkendt værktøj fra en international leverandør, som selv har konstateret fejlen og har gjort politiet opmærksom herpå. Leverandøren har efterfølgende rettet fejlen i softwaren.

Det anses ikke for sandsynligt, at fejlen har haft betydning i konkrete sager, men for at sikre, at det ikke er tilfældet, er politiet i gang med at undersøge de sager, hvor værktøjet er blevet anvendt. Det forventes, at gennemgangen af sagerne vil være afsluttet inden for 14 dage. Herefter vil Rigspolitiet offentliggøre undersøgelsen, samt eventuelle initiativer, som den måtte give anledning til. Undersøgelsen vil desuden indgå i de igangværende overvejelser om kvalitetssikring af politiets tekniske beviser. 

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@rigspoliti.dk

4. april 2022

Rigspolitiet

Forskningsprojekt: Tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede

Indsigterne i et aktuelt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet skal være med til at styrke politiets samarbejde med de frivillige offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for.

15. marts 2022

Rigspolitiet

Myndighedernes fælles coronahotline lukker for personlig betjening

Efter alle coronarestriktioner er ophævet og Covid19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, er det besluttet at lukke coronahotlinen for personlig betjening tirsdag den 15. marts

6. februar 2022

Rigspolitiet

Bekymrende trend NC3

Rigspolitiet oplever en bekymrende trend på sociale medier, hvor børn helt ned til 6 års alderen publisere indhold med dem selv med sexuelle undertoner