Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

14. juni 2020 23:04

Politiet er klar til grænseåbning

Mandag den 15. juni 2020 åbner Danmark grænserne for blandt andet turister fra Tyskland, Norge og Island, ligesom danskere ikke længere frarådes rejser til de tre lande. For på bedst mulig vis at undgå kødannelser ved den landfaste grænse til Tyskland åbnes to yderligere grænseovergange i dagstimerne, ligesom kontrollen vil kunne gennemføres stikprøvevis, hvis der bliver brug for det. I forbindelse med grænseåbningen opstartes over de kommende dage et frivilligt tilbud om COVID-19-testning ved grænserne.

Tyske turister forventes i stort tal at benytte sig af grænseåbningen mandag den 15. juni. Det forventes at give et stort tryk på den landfaste grænse. For at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken og undgå store kødannelser er det besluttet, at to yderligere grænseovergange åbner. Det drejer sig om grænseovergangen i Padborg, der vil være åben mellem kl. 07.00 og 23.00, og grænseovergangen i Pebersmark, der vil være åben mellem kl. 07.00 og 19.00.

 

I forbindelse med åbningen kan kontrollen af, om de indrejsende ved grænserne opfylder betingelserne for indrejse til Danmark, ændres til at foregå stikprøvevis, hvis politiet skønner, at den trafikale belastning bliver for massiv.

 

"Vores fokus er lige nu på at få trafikken afviklet på en måde, så det giver så få gener for de rejsende ind i Danmark som muligt. Det gælder både godstransport, danskere på vej hjem, beboere i grænselandet og turister. Derfor har vi nu åbnet i alt fem grænseovergange fra mandag morgen, men trafikanterne må fortsat indstille sig på, at der kan opstå kødannelser," siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi og fortsætter:

 

"Udenlandske turister skal fortsat kunne dokumentere, at de har booket seks overnatninger i Danmark, og de vil som udgangspunkt blive mødt med et krav om at fremvise denne dokumentation. Vi beder dem derfor have den klar."

 

Politiet opfordrer derfor folk, der kommer sydfra og skal ind i Danmark til at væbne sig med tålmodighed, køre hjemmefra i god tid og følge med i trafikmeldingerne om, hvornår og hvor det bedst kan betale sig at krydse grænsen. Rejs gerne på ydertidspunkter som fx tidligt om morgenen og sent om aftenen.

 

Testtilbud ved de landfaste grænser rulles ud i løbet af ugen

I Testcenter Danmark er der i dag tilbud til alle voksne danskere uden symptomer om en test for COVID-19. Der er således oprettet 18 teststeder rundt om i Danmark.

 

I takt med at samfundet åbnes for turister fra Tyskland, Norge og Island samt danskeres udrejse til de tre lande, vil myndighederne udvide testtilbuddet, så indrejsende vil have mulighed for at tage en test for COVID-19 ved grænseovergangene. Tilbuddet gælder både danskere, som vender hjem fra udlandet, og udlændinge, som rejser til Danmark.

 

"I forbindelse med åbningen af grænserne etablerer vi nye faste teststationer i Københavns Lufthavn og ved landegrænsen til Tyskland. Herudover vil vi være til stede med mobile løsninger rundt omkring i landet, fx i forbindelse med færgeankomster. Formålet er at gøre det så let som muligt for personer, som rejser ind i Danmark, at lade sig teste. På den måde øger vi vores muligheder for at fange det tidligt, hvis danskere skulle være blevet smittet på en udlandsrejse, eller hvis smittede udlændinge rejser ind," siger politidirektør Svend Larsen.

 

Mens tilbuddet om test af danskere, som vender hjem fra udlandet, generelt er tilgængeligt nu, arbejdes der på, at der i starten af indeværende uge kan tilbydes test til et begrænset antal indrejsende personer uden CPR-nummer i Københavns Lufthavn. Det skyldes, at den nødvendige it-løsning, som vil skulle tilvejebringes for i stor skala at teste folk uden dansk CPR-nummer, er ved at blive færdigudviklet i disse dage.

 

"I Københavns Lufthavn kan vi fra mandag teste danskere – altså personer med CPR-numre, og herefter i mindre skala øvrige indrejsende, dvs. turister eller andre uden CPR-nummer, som kommer til Danmark for fx at arbejde. Vores it-systemer er desværre ikke klar til i stor skala at håndtere personer, der ikke har et personnummer. Vi forventer at være klar med tilbud om test til alle udenlandske turister inden længe. Men indtil da vil det foregå lidt håndholdt i Københavns Lufthavn," siger direktør i Testcenter Danmark, Anne-Marie Vangsted.

 

Hvis en udlænding, der ønsker at indrejse, udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil den pågældende fortsat blive afvist ved grænsen.

 

Test hos Testcenter Danmark og dermed test ved grænseovergangene er fortsat frivillig og kun for asymptomatiske personer – altså personer, der ikke har symptomer på at være smittet med coronavirus.

 

Så længe, der er overskydende testkapacitet, kan alle danskere over 18 år fortsat bestille tid til test på coronaprover.dk, hvor de vil blive testet i de faste teststationer rundt om i landet.

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

29. april 2024

Rigspolitiet

Borgernes tillid til politiet er fortsat høj

Borgerne føler sig i høj grad trygge og har høj tillid til politiet. Det viser den årlige trygheds- og tillidsundersøgelse, som Justitsministeriet netop har udgivet.

22. marts 2024

Rigspolitiet

Politiet styrker brugen af kropskameraer i udvalgte operative opgaver

Fem politikredse, Sydøstjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Fyns Politi og Københavns Vestegns Politi, iværksætter en mere systematisk anvendelse af krops- og hjelmkameraer i forskellige operative opgaver

9. februar 2024

Rigspolitiet

Skal politiet have strømpistoler som et supplerende magtmiddel?

Det spørgsmål skal et nyt pilotprojekt give svar på. Tre udvalgte politikredse skal i løbet af de næste par år teste, om strømpistoler fremadrettet skal kunne bruges af politiet i særlige tilfælde og dermed indgå i politiets magtmidler.