Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

8. november 2023 10:08

Politiet har underskrevet kontrakt om indkøb af ny pistol

I den seneste flerårsaftale er politiet blevet tilført økonomiske midler til over en årrække at udskifte sin våbenplatform. Som det første er der nu indgået aftale med CT Solutions om leverance af politiets nye tjenestepistol, SIG Sauer P320.

I den seneste flerårsaftale for politiet anklagemyndigheden er det besluttet, at "der vil blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der blandt andet skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben".

Efter en længere proces har opgraderingen af politiets våbenplatform nu taget et stort skridt, da Rigspolitiet og CT Solutions den 7. november 2023 begge har sat underskrift på en aftale om leverance af politiets nye tjenestepistol.

"Jeg er glad for, at vi efter en grundig proces har indgået en kontrakt om indkøb af ny pistol. Det er længe siden, vi sidst har opgraderet vores våbenplatform, og det er vigtigt, at vores våben er tidssvarende og matcher vores opgaveløsning," siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Valget er faldet på SIG Sauer P320, der produceres af SIG Sauer og leveres til politiet via CT Solutions. Det er en kombination af pistolens tekniske formåen, dens komfort og krav til vedligeholdelse, der - efter en omfattende inddragelse af politiets skytter - har gjort, at den er løbet med sejren.

Af hensyn til omskoling til det nye våben, vil udrulningen af den nye pistol ske gradvist og over en årrække. Alle politifolk skal nemlig på skydebanen og lære at betjene den nye pistol, inden den kan komme i bæltet og med på patrulje. Hele politiet forventes at være overgået til den nye pistol - samt den nye karabin, som der skal indgås kontrakt på i løbet af næste år - inden udgangen 2027.

 

Valget sker på baggrund af grundige test

Forud for indgåelsen af kontrakten har der været en omhyggelig proces med at afdække politiets krav til en ny pistol, forhandle med producenter og leverandører samt selvfølgelig at teste pistolerne grundigt.

Mere end 40 politifolk har bidraget undervejs i processen, hvor størstedelen af dem har været med til at teste de pistoler, der indgik i udbuddet. Testgruppen var sammensat af politifolk på tværs af hele Rigsfællesskabet og fordelt på både skydeniveauer, køn, jobfunktion og venstre-/højrehånds-skytter.

Brugertesten bestod blandt andet af en lang række skydninger, hvor pistolerne blev afprøvet under forskellige betingelser, fx skydning med høj puls, under bevægelse, med iskolde hænder og med skiftende mål.

 

Den nuværende tjenestepistol har 25 år på bagen

Med indkøbet af nye våben forenkler politiet sin våbenplatform og går fra de nuværende tre til to skydevåben.

SIG Sauer P320 skal erstatte den nuværende tjenestepistol H&K USP Compact, der blev indført i dansk politi i 1998 og dermed er 25 år gammel, mens en ny karabin skal afløse både maskinpistolen H&K MP5, der blev indført i dansk politi i 1986, og karabinen Colt Canada M/10, som siden 2012 har været udlånt fra Forsvaret til politiets reaktionspatruljer.

Processen med indkøbet af en ny karabin forløber planmæssigt og forventes at resultere i en leverandørkontrakt i løbet af næste år. Begge våbentyper forventes fuldt indfaset i politiet inden udgangen af 2027.

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

22. marts 2024

Rigspolitiet

Politiet styrker brugen af kropskameraer i udvalgte operative opgaver

Fem politikredse, Sydøstjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Fyns Politi og Københavns Vestegns Politi, iværksætter en mere systematisk anvendelse af krops- og hjelmkameraer i forskellige operative opgaver

9. februar 2024

Rigspolitiet

Skal politiet have strømpistoler som et supplerende magtmiddel?

Det spørgsmål skal et nyt pilotprojekt give svar på. Tre udvalgte politikredse skal i løbet af de næste par år teste, om strømpistoler fremadrettet skal kunne bruges af politiet i særlige tilfælde og dermed indgå i politiets magtmidler.

28. januar 2024

Rigspolitiet

Giv et smil til skolepatruljerne i den sureste uge

For høj hastighed, uopmærksomhed og aggressiv adfærd er bare nogle af de ting landets skolepatruljer oplever, når de dagligt passer på deres venner ved skolevejene, og det er en adfærd, der skaber utryghed.