Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

8. oktober 2019

Politiet satte fokus på for høj hastighed

Ved de målrettede hastighedskontroller - i perioden fra fredag den 30. september til søndag den 6. oktober 2019 - blev der konstateret mere end 10.000 hastighedsoverskridelser.

Overskridelserne fordeler sig således:

 

• Flere end 2.700 overskridelser af den generelle hastighed i byerne
• Flere end 1.300 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje 
• Knap 2.200 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje mens
• Knap 4.000 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

”Flere end 10.000 sigtelser for at overskride hastighedsbegrænsningerne på en uge er rigtig mange. Når man tager et aktivt valg om at køre for hurtigt, tager man ligeledes et aktivt valg om at udsætte sig selv og andre for fare. Farten dræber og farten er et problem for trafiksikkerheden”, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter og fortsætter:

 

”Med så mange sigtelser, kan der vist ikke være tvivl om, at dette område fortsat kræver politiets opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne – og vi arbejder hver eneste dag, for at nedbringe antallet af disse”.

Fra 2012 til 2017 mistede 416 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. 

 

I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i ca. 30 % af uheldene.

 

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440
E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

4. juni 2020

Rigspolitiet

Trygt og sikkert at være fodboldfan i Danmark

Det er generelt sikkert at være fodboldtilskuer i Danmark. Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet, som i store træk ligner tallene fra sæsonen før. Det er kun enkelte højrisikokampe, hvor der kan være udfordringer.

3. juni 2020

Rigspolitiet

Politiets indsats mod spirituskørsel i pinsen 2020

I perioden fra lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i pinsetrafikken.

29. maj 2020

Rigspolitiet

Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i pinsen

Landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol i uge 22 og 23, 2020.

Afvis cookies