Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

15. april 2020 11:28

Politiets indsats mod hastighed og spirituskørsel i påsken 2020

I perioden fredag den 3. april til mandag den 13. april gennemførte politiet hastigheds og spirituskontroller i påsketrafikken. Ud over hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

Betjent med stopskilt

Betjent med stopskilt Foto: Thomas Tolstrup

Under dette års kontroller blev 157 bilister sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel. Hertil kommer 51 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken og 16 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 
I alt blev 11.439 sigtet for have kørt for stærkt herunder 3.680, som overskred den generelle hastighed i byerne. 1.523 overskred den generelle hastighed på landevejene, 2.300 overskred den generelle hastighed på motorvejene og 3.926 overskred den skiltede hastighed. 

”Påsken har været speciel i år, og det har været tydeligt, at mange har afholdt sig fra at bevæge sig ud på vejene i deres køretøjer, men det har ikke ændret på politiets indsats. Mange trafikan-ter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje, som en unik mulighed for at bryde færdselsloven. Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uac-ceptabelt, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: Samtidig kan vi også konstatere, at alt for mange stadig bevæger sig ud i trafikken, hvor de enten er påvirket af spiritus eller narkotika, hvilket er lige så uacceptabelt, men jeg glæ-der mig over, at vi får stoppet disse farlige bilister inden de laver skade på sig selv eller andre trafikanter”.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2019 blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. I samme periode skete der 45 spiritusulykker og 8 ulykker, hvor føreren var mis-tænkt for narkokørsel. 14.325 blev sigtet for at have kørt for stærkt.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6.000 i 2019. Mere positivt er det, at antallet af spiritus-ulykker I samme periode er mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed.
Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i ulykker, hvor for høj hastighed i forhold til hastig-hedsgrænserne eller forholdene generelt, var en medvirkende årsag til at ulykken skete.

”Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, der-for sætter vi massivt ind over for disse overtrædelser”, siger politiassistent Christian Berthelsen og fortsætter: ”Vi vil også fremadrettet i 2020 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik”.
 
Læs mere på rådets hjemmeside http://www.sikkertrafik.dk/
 

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440
E-mail: presse@rigspoliti.dk

 

Hvis du er borger og har spørgsmål til politiet, så ring til det direkte servicenummer til politiet i hele landet på tlf.: 114. Ved livsfare og brug for akut udrykning, skal du ringe til alarmcentralen på tlf.: 112.

Flere nyheder

13. april 2021

Rigspolitiet

Exit-programmet fylder 10 år

Gennem et årti har myndighederne samarbejdet om at hjælpe kriminelle til at forlade rocker- eller bandemiljøet og starte på en frisk. Mere end 200 rocker- og bandemedlemmer har lagt miljøet bag sig siden programmet gik i luften i 2011.

9. april 2021

Rigspolitiet

483 sigtet for at føre bil i påvirket tilstand

I perioden fra fredag den 26. marts til den mandag den 5. april gennemførte politiet hastigheds og spirituskontroller i påsketrafikken. Ud over hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

8. april 2021

Rigspolitiet

Status på arbejdet med sletning af klientsamtaler

Rigspolitiet orienterede den 11. juni 2020 Justitsministeriet om, at sletningen af aflyttet kommunikation mellem mistænkte og deres forsvarsadvokater i flere tilfælde havde været ufuldstændig. Justitsministeriet har i dag givet Folketingets Retsudvalg en orientering om arbejdet med at sikre, at der både bagudrettet og fremadrettet sker den nødvendige sletning.