Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

15. april 2020 11:28

Politiets indsats mod hastighed og spirituskørsel i påsken 2020

I perioden fredag den 3. april til mandag den 13. april gennemførte politiet hastigheds og spirituskontroller i påsketrafikken. Ud over hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

Betjent med stopskilt

Betjent med stopskilt Foto: Thomas Tolstrup

Under dette års kontroller blev 157 bilister sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel. Hertil kommer 51 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken og 16 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 
I alt blev 11.439 sigtet for have kørt for stærkt herunder 3.680, som overskred den generelle hastighed i byerne. 1.523 overskred den generelle hastighed på landevejene, 2.300 overskred den generelle hastighed på motorvejene og 3.926 overskred den skiltede hastighed. 

”Påsken har været speciel i år, og det har været tydeligt, at mange har afholdt sig fra at bevæge sig ud på vejene i deres køretøjer, men det har ikke ændret på politiets indsats. Mange trafikan-ter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje, som en unik mulighed for at bryde færdselsloven. Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uac-ceptabelt, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: Samtidig kan vi også konstatere, at alt for mange stadig bevæger sig ud i trafikken, hvor de enten er påvirket af spiritus eller narkotika, hvilket er lige så uacceptabelt, men jeg glæ-der mig over, at vi får stoppet disse farlige bilister inden de laver skade på sig selv eller andre trafikanter”.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2019 blev 223 bilister sigtet for spirituskørsel og 258 for narkokørsel. I samme periode skete der 45 spiritusulykker og 8 ulykker, hvor føreren var mis-tænkt for narkokørsel. 14.325 blev sigtet for at have kørt for stærkt.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6.000 i 2019. Mere positivt er det, at antallet af spiritus-ulykker I samme periode er mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed.
Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i ulykker, hvor for høj hastighed i forhold til hastig-hedsgrænserne eller forholdene generelt, var en medvirkende årsag til at ulykken skete.

”Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, der-for sætter vi massivt ind over for disse overtrædelser”, siger politiassistent Christian Berthelsen og fortsætter: ”Vi vil også fremadrettet i 2020 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik”.
 
Læs mere på rådets hjemmeside http://www.sikkertrafik.dk/
 

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

4. april 2022

Rigspolitiet

Forskningsprojekt: Tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede

Indsigterne i et aktuelt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet skal være med til at styrke politiets samarbejde med de frivillige offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for.

15. marts 2022

Rigspolitiet

Myndighedernes fælles coronahotline lukker for personlig betjening

Efter alle coronarestriktioner er ophævet og Covid19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, er det besluttet at lukke coronahotlinen for personlig betjening tirsdag den 15. marts

6. februar 2022

Rigspolitiet

Bekymrende trend NC3

Rigspolitiet oplever en bekymrende trend på sociale medier, hvor børn helt ned til 6 års alderen publisere indhold med dem selv med sexuelle undertoner

Forslag