Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

3. juni 2020

Politiets indsats mod spirituskørsel i pinsen 2020

I perioden fra lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni gennemførte politiet de traditionelle spirituskontroller i pinsetrafikken.

Spirituskontrol

Foto: Rådet for Sikker Trafik

Ud over spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev 88 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 94 for narkokørsel. Hertil kommer 25 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 2 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 

I pinsen 2019 blev 62 bilister sigtet for spirituskørsel og 65 for narkokørsel. Der blev ligeledes registreret 18 færdselsuheld, hvor spiritus havde en medvirkede rolle samt 2 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel. 

”Når vi sammenligner pinsen 2019 med pinsen 2020, kan vi desværre konstatere en stigning i antallet af sigtelser og uheld, hvor føreren enten har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Spirituskørsel og narkokørsel er uacceptabelt, og er man i tvivl om, hvorvidt man er i stand til at køre bil, så skal man lade bilen stå”, siger politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Christian Berthelsen og fortsætter:

”Når man kører bil, cykel, knallert eller fører andre køretøjer i påvirket tilstand, så gambler man altså med sit eget og andres liv”.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 6000 i 2019.
Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.300.
 
Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2020 med opbakning fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik. Læs mere på rådets hjemmeside "Stop spritkørsel".

 

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440
E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

7. juli 2020

Rigspolitiet

Forsamlingsforbuddet gælder nu for flere end 100 personer

Fra og med i dag hæves forbuddet mod at forsamles fra flere end 50 til flere end 100 personer. Det sker som led i genåbningen af Danmark.

3. juli 2020

Rigspolitiet

Politiet opfordrer: Stop med at dele seksuelt krænkende video

Politiet opfordrer til, at man ikke deler en udenlandsk video med to cirka 10-årige drenge, der har seksuel omgang med hinanden.

3. juli 2020

Rigspolitiet

Rigspolitiet afslutter arbejdet med at rette fejl i personregistreringer

Rigspolitiet oplyste i april 2020, at der var identificeret mulige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med såkaldte identitetssammenlægninger i en række sager i politiets sagsstyringssystem, POLSAS. Rigspolitiet annoncerede i samme ombæring, at man ville gennemgå og fejlrette alle sager inden sommerferien. Det arbejde er nu afsluttet.

Afvis cookies