Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

12. november 2020 11:51

Rigspolitiet har opdaget utilsigtet sletning af indrejseforbud i fælles EU-database

En teknisk fejl vedrørende automatiske forlængelser betyder, at en række indrejseforbud er blevet slettet fra den fælles EU-database SIS II. SIS II-databasen bliver brugt til at indberette genstande og personer, der skal nægtes indrejse i Schengenområdet.

Politilogo på rude

Foto: Rigspolitiet

Den 21. september 2020 konstaterede Rigspolitiet, at en række indrejseforbud gældende for Schengenområdet ikke var blevet automatisk forlænget og dermed slettet i SIS II-databasen ved en fejl. 
 
Der blev straks igangsat en undersøgelse, og Rigspolitiets Koncern IT (KIT) konstaterede den 23. september 2020, at indrejseforbud for 260 personer var blevet slettet i SIS II som følge af den tekniske fejl. De foreløbige undersøgelser peger på, at sletningerne er sket i perioden fra januar 2020 til september 2020.
 
Rigspolitiet iværksatte straks herefter et samarbejde med Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland (UCN), der sikrede, at de indrejseforbud, der var blevet utilsigtet slettet, blev genoprettet i SIS II. Den 3. oktober 2020 var de indrejseforbud, der var konstateret slettet, blevet genindberettet i SIS II. De øvrige lande i Schengen-samarbejdet er orienteret herom. 
 
"Rigspolitiet er i fuld gang med at gennemføre en undersøgelse af problemets omfang. Derudover undersøger vi, hvordan det kunne ske, ligesom vi er i gang med at gennemgå alle de identificerede sager, så vi kan få et overblik over, hvor længe de enkelte indrejseforbud har været slettet, samt om der er indikationer på, at personerne kan være rejst ind i Danmark. Det er ikke særlig sandsynligt, men vi skal være så sikre som muligt. Det er både beklageligt og utilfredsstillende, at denne type fejl kan opstå", siger rigspolitichef, Thorkild Fogde.
 
I Danmark har indrejseforbuddet fortsat været synligt i Kriminalregistret for grænsekontrollanterne, selvom det var slettet i SIS II. Så hvis politiet, enten i forbindelse med grænsekontrol eller anden politikontrol inde i landet, har kontrolleret den pågældendes rejselegitimation ved hjælp af politiets øvrige systemer, ville indrejseforbuddet i Kriminalregistret fremgå. Den pågældende vil derfor som udgangspunkt være blevet udvist. 
 
Personer med et indrejseforbud i Schengenområdet skal som udgangspunkt afvises ved de ydre Schengengrænser. Hvis en af de personer, som utilsigtet har fået sit indrejseforbud slettet, har forsøgt at rejse ind i et andet Schengenland end Danmark, i den periode hvor indrejseforbuddet har været slettet i SIS II, har indrejseforbuddet ikke været synligt for grænsekontrollanten. De kan derfor være rejst ind i Schengenområdet, uden at være blevet opdaget, og Rigspolitiet har derfor også orienteret de øvrige Schengen-lande, selvom risikoen også her vurderes at være begrænset.
 

25. oktober 2021

Rigspolitiet

Landsdækkende cykel- og knallertkontrol i uge 43 2021

Politiet gennemfører i perioden 25. oktober til 31. oktober 2021 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere.

19. oktober 2021

Rigspolitiet

7.000 fik bøde for at køre for stærkt

Politiet satte fokus på for høj hastighed i trafikken i uge 41, hvor knap 7.000 trafikanter blev sigtet for hastighedsoverskridelser.

10. oktober 2021

Rigspolitiet

Politiet gennemfører hastighedskontrol i uge 41

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 11. oktober til fredag den 15. oktober 2021 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.