Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

12. april 2019 10:00

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver første overblik over klager over politiets dispositioner

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver nu det første overblik over klager over politiets dispositioner. Overblikket, som fremover kommer årligt, skal sikre gennemsigtighed og en løbende og systematisk opfølgning på borgernes klager over politiet.

"Vi har nu lavet det første overblik og kan konstatere, at der ikke tegner sig et tydeligt mønster af, hvilke dispositioner der bliver klaget over. Vi kan ud fra tallene se, at de overordnede myndigheder i langt de fleste sager er enige i politikredsenes afgørelser," siger Rigspolitiets koncernstyringsdirektør Thomas Østrup, og henviser til, at kun 12 af de i alt 210 klager, som er påklaget til Rigspolitiet og de regionale statsadvokater, er blevet omgjort, mens 10 er blevet delvist omgjort.

Thomas Østrup fortsætter: "Vi følger løbende med, og hvis vi bliver opmærksomme på, at der er forbedringsmuligheder på et område, tager vi dialogen med politikredsene."

Under gennemgangen af klagesagerne har Rigspolitiet og de regionale statsadvokater blandt andet som følge af mediemæssig opmærksomhed, haft særligt fokus på, om borgeren har anført, at politiet har forskelsbehandlet vedkommende på grund af dennes etnicitet. Hverken Rigspolitiet eller de regionale statsadvokater har ved gennemgangen af klagesagerne fra 2018 identificeret klager over forskelsbehandling på grund af etnicitet.

 

Flere tal fremadrettet

Det første overblik over klagesager indeholder kun de afgørelser, der er påklaget til og afgjort af Rigspolitiet og de regionale statsadvokater. Det betyder, at den store mængde dispositionsklager, som er afgjort i politikredsene og ikke er blevet påklaget, ikke er med i det første overblik. Det vil de være, når overblikket udgives næste gang i 2020. 

Statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen supplerer: "Vi håber, at overblikket kan være et redskab til at skabe mere åbenhed om klager, og samtidig hjælpe politiet til at blive endnu bedre i mødet med borgerne."

 

Overblik over klager over politiets dispositioner i 2018

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

24. september 2023

Rigspolitiet

Politiet har særligt fokus på de bløde trafikanter i den kommende uge

Nogle trafikanter er mere udsatte end andre, og her spiller de bløde trafikanter en væsentlig rolle. Denne faktor øges, når færdselsloven ikke overholdes. 23 cyklister, 9 knallertførere og 28 fodgængere omkom i trafikken i 2022.

21. september 2023

Rigspolitiet

Fejl i IT-system har medført forkert udsendte ATK-bøder

Politiets IT-system til håndtering af bøder fra automatisk trafikkontrol (ATK) blev i forbindelse med en lovændring i 2015 opsat forkert, så politiet siden da har udsendt visse sager med hastighedsoverskridelser på præcis 30 procent på en forkert måde.

22. august 2023

Rigspolitiet

Politiet ophæver den midlertidigt skærpede indsats ved de danske grænser

Rigspolitiet ophæver ved udgangen af den 22. august den midlertidige skærpede indsats ved de danske grænser, som blev iværksat den 3. august.