Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

4. april 2022 07:00

Forskningsprojekt: Tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede

Indsigterne i et aktuelt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet skal være med til at styrke politiets samarbejde med de frivillige offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for.

Kvinde i callcenter

Foto: Niclas Jessen

Politiets vagtcentraler og servicecentre skal have bedre kendskab til offerrådgivningen, tilbuddet om offerrådgivning skal udbredes til nye kriminalitetsformer, og politiets ledere skal skærpe opmærksomheden på understøttelsen af ordningen. Sådan lyder de centrale forslag i et nyligt afsluttet forskningsprojekt fra Aalborg Universitet.

 

Forslagene skal bruges til at styrke samarbejdet mellem politikredse og tilhørende offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for efter at have været udsat for kriminalitet eller voldsomme hændelser.

 

"Det er vigtigt med en ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering i politikredsene, når opgaven skal løftes. Herudover er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde både i forhold til de konkrete sager, hvor ofre er ramt, og også overordnet, så der bliver en sammenhæng i det tilbud, der gives til ofrene,´" fortæller professor Hanne Kathrine Krogstrup, som sammen med sin forskningsgruppe står bag undersøgelsen.

 

Projektet har også formuleret et evalueringsredskab, som politikredsene og de lokale offerrådgivninger kan benytte til at styrke koordineringen og samarbejdet.

 

Undersøgelsen samler og systematiserer data fra interviews af henved 100 repræsentanter fra politi og offerrådgivninger i de 12 politikredse. Projektet er finansieret af Offerfonden og gennemført af forskningsgruppen CaBE (Capacity Building & Evaluation) ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, i samarbejde med Offerrådgivningen i Danmark og politiet.

 

Fra ord til handling

Nu går arbejdet med at omsætte indsigterne fra den afsluttende rapport til konkrete forbedringer i gang i politikredsene og de lokale offerrådgivninger. Det markeres med en konference den 5. april 2022 kl. 15.00-19.00 i Fredericias messecenter. Her vil projektets resultater bliver præsenteret og brugt som udgangspunkt for workshops om det videre arbejde.

 

"Med offerrådgivningens gratis og kompetente støtte til forurettede, vidner og pårørende står vi med et guldæg, som mange flere kan få gavn af. Mere end 200 frivillige rådgivere står klar til at tage over der, hvor politiet slipper. Ud fra de indsigter og redskaber, vi nu har fået gennem dette projekt, tager vi sammen med politikredsene og de lokale offerrådgivninger fat på at give vores samarbejde et serviceeftersyn," fortæller politidirektør Helle Kyndesen.

 

Også paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark, som alle de lokale offerrådgivninger er en del af, er optaget af, at de mange indsigter fra forskningsprojektet nu bliver bragt i anvendelse.

 

"Det er på mange måder en særlig begivenhed og en milepæl i vores efterhånden mangeårige samarbejde med politiet, at vi har fået Aalborg Universitet til at kigge på vores måder at samarbejde på - og ikke mindst, hvordan vi kan udvikle dette samarbejde i fremtiden. Samarbejdet mellem Offerrådgivningen og politiet er unikt, og fungerer det godt, kan mange ofre, vidner og pårørende få den hjælp og støtte, de har brug for. Der er generelt i disse år en øget opmærksomhed på ofres rettigheder, deres møder med myndigheder og den støtte og omsorg, de får. At vi styrker samarbejdet mellem Offerådgivningen og politiet er derfor vigtigt og helt i tråd med dette fokus," siger landsformand Knut Arild Gulbrandsen.

 

Fakta: Om offerrådgivning

Offerrådgivningen er et gratis tilbud om støtte og vejledning til personer, der har været udsat for kriminalitet eller voldsomme hændelser. Hver politikreds har tilknyttet en offerrådgivning, som bliver drevet af frivillige rådgivere. Også pårørende og vidner kan benytte tilbuddet om offerrådgivning.

 

I 2001 blev Offerrådgivningen i Danmark (OID) etableret som en paraplyorganisation for de lokale offerrådgivninger. Offerrådgivningen i Danmark står bl.a. for den uddannelse, som de frivillige offerrådgivere skal gennemføre, for understøttelsen af foreningen og bestyrelsesarbejdet, og for en række udviklingsprojekter.

 

Ordningen med offerrådgivning blev etableret som følge af Folketingets vedtagelse af lov nr. 349 om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstatningsansvarsloven den 23. maj 1997. Loven havde til formål at styrke retsstillingen for ofre for forbrydelser, og i bemærkninger til loven fremgik blandt andet, at politiet skulle etablere et landsdækkende net af lokale offerrådgivninger, der tilbyder ofre for forbrydelser støtte og vejledning af frivillige støttepersoner. Det overordnede ansvar for offerrådgivning i politiet er i dag placeret i Politiets Administrative Center under Midt- og Vestjyllands Politi.

Læs mere på Offerrådgivning.dk 

Kontaktpersoner til pressen

  • Aalborg Universitet, professor Hanne Kathrine Krogstrup, tlf.: 6172 0227
  • Offerrådgivningen i Danmark, sekretariatsleder Dorte Kallestrup Mortensen, tlf.: 5353 8196
  • Politiet, Politidirektør Helle Kyndesen, pressevagt tlf.: 5173 1906.

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

12. november 2023

Rigspolitiet

Vis hensyn overfor skolepatruljerne

For høj hastighed, uopmærksomhed og aggressiv adfærd er bare nogle af de ting landets skolepatruljer oplever, når de dagligt passer på deres venner ved skolevejene, og det er en adfærd, der skaber utryghed.

8. november 2023

Rigspolitiet

Politiet har underskrevet kontrakt om indkøb af ny pistol

I den seneste flerårsaftale er politiet blevet tilført økonomiske midler til over en årrække at udskifte sin våbenplatform. Som det første er der nu indgået aftale med CT Solutions om leverance af politiets nye tjenestepistol, SIG Sauer P320.

2. november 2023

Rigspolitiet

Politiet på spirituskontrol

Politiet afholder spiritus- og narkokontrol i forbindelse med "J-dag". Kontrollerne løber fra fredag den 3. november til og med søndag den 5. november.