Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

24. juni 2021 16:04

Udnævnelse af fire politidirektører

Fire politidirektører er blevet udnævnt.

Det drejer sig om politidirektør Lene Frank, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og politidirektør Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi. Begge udnævnes som politidirektører i samme embeder per 1. august 2021.

 

Chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Bergen Skov udnævnes som politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi per 1. august 2021.

 

Stabschef i Østjyllands Politi Frits Villy Kjeldsen udnævnes som politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi per 1. august 2021.

 

Læs mere om de fire politidirektører her:

 

Lene Frank

Lene Frank

Lene Frank genudnævnes som politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

 

Lene er uddannet cand.jur. og har været politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi siden 1. august 2012 kun afbrudt af et års tid, hvor hun var udlånt som direktør i Politiområdet og medlem af direktionen i Rigspolitiet.

 

Lene har mange års erfaring i politiet og anklagemyndigheden, bl.a. som politifuldmægtig i Frederikshavn, statsadvokatfuldmægtig i Aalborg, 20 år i Rigspolitiet bl.a. i intern revision, leder af Rigspolitiets Personaleafdeling og som afdelingschef for Effektiviseringssekretariatet inden turen gik til Sydsjælland.

 

Lene udtaler:

 

"Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg kan fortsætte som politidirektør i dansk politi nogle år endnu. Endnu mere glædeligt er det, at jeg får mulighed for at videreføre arbejdet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sammen med politikredsens mange dygtige ledere og medarbejdere. Vi har i en årrække sammen arbejdet målrettet blandt andet med at udvikle vores borgernære politibetjening, og jeg ser frem til at være en del af den fortsatte udvikling til glæde for vores borgere."

 

CV

Politidirektør Lene Frank

Født 3. december 1961

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1996

Diplomprøve i Regnskabsvæsen HD(R) fra Aalborg Universitetscenter, 1991

 

Karriere

2012 - nu Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

2019 - 2020 Politidirektør, Rigspolitiet

2010 - 2012 Politimester, Rigspolitiet, Effektiviseringssekretariatet

2002 - 2010 Politimester, Rigspolitiet, Personaleafdelingen og Koncern HR

1996 - 2002 Vicepolitimester, Rigspolitiet, Administrationsafdelingen

1996 Politiassessor, Rigspolitiet, Administrationsafdelingen

1992 - 1996 Politifuldmægtig, Rigspolitiet, Administrationsafdelingen og Intern Revision

1991 - 1992 Politifuldmægtig, Politimesteren i Hjørring

1989 - 1991 Statsadvokatfuldmægtig, Statsadvokaten i Aalborg

1986 - 1989 Politifuldmægtig, Politimesteren i Frederikshavn

 

Helle Kyndesen

Helle Kyndesen

Helle Kyndesen genudnævnes som politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Helle er uddannet cand.jur. og har været politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi siden 1. april 2020.

 

Helle har mange års erfaring i politiet og anklagemyndigheden, som blandt andet omfatter seks år som politifuldmægtig i Hjørring, Kolding og Varde, seks år hos Statsadvokaten i Sønderborg, vicepolitimester i Ringkøbing, politimester i Løgstør, vicepolitidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi og politidirektør i Sydøstjyllands Politi og i Østjyllands Politi, inden hun i 2020 kom til Midt- og Vestjylland som politidirektør.

 

Helle udtaler:

 

"Jeg er utrolig glad for at kunne fortsætte det arbejde, jeg har påbegyndt som politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og jeg ser meget frem til at løse de mange vigtige og spændende opgaver sammen med politikredsens dygtige og engagerede medarbejdere, ligesom jeg glæder mig til at forsætte det gode samarbejde med politikredsens eksterne samarbejdsparter."

 

CV

Politidirektør Helle Kyndesen

Født 23. juni 1964

Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 1988

Master i Public Administration fra Aalborg Universitet, 2010

 

Karriere

2020 Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

2015-2020 Politidirektør, Østjyllands Politi

2012-2015 Politidirektør, Sydøstjyllands Politi

2006-2012 Vicepolitidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi

2011-2012 Projektansvarlig, Politiområdets projekter, Rigspolitiet

2011-2011 Chefanklager (fungerende), Midt- og Vestjyllands Politi

2010-2011 Projektleder i Effektiviseringssekretariatet, Rigspolitiet

2003-2006 Politimester, Løgstør Politi

2000-2003 Vicepolitimester, Ringkøbing Politi

1998-2000 Vicestatsadvokat, Statsadvokaten i Sønderborg

1996-1998 Statsadvokatassessor, Statsadvokaten i Sønderborg

1994-1996 Statsadvokatfuldmægtig, Statsadvokaten i Sønderborg

1991-1994 Politifuldmægtig, Varde Politi

1989-1991 Politifuldmægtig, Kolding Politi

1988-1989 Politifuldmægtig, Hjørring Politi

 

Jørgen Bergen Skov

Jørgen Bergen Skov

Jørgen Bergen Skov udnævnes som politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi per 1. august 2021.

 

Jørgen har været chefpolitiinspektør i Københavns Politi siden januar 2016.

 

Jørgen afsluttede Politiets Grunduddannelse i 1989, Politiets Overordnede Lederuddannelse i 2007 og har en master i Public Governance. Efter Politiskolen fulgte en karriere fra politibetjent til chefpolitiinspektør med beredskab og efterforskning i Københavns Politi, efterforskning i PET, Politiområdet, NEC, ledende politiinspektør og linjechef for efterforskning i Københavns Politi. Jørgen har siden 2016 været chefpolitiinspektør i Københavns Politi.

 

Jørgen udtaler:

 

"Jeg glæder mig til den nye rolle i dansk politi, og ser frem til samarbejdet med politikredsens ledere, personaleorganisationer, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ud over arbejdet rettet mod politikredsens drift og udvikling, glæder jeg mig også meget til samarbejdet med mine nye kolleger i koncernledelsen."

 

CV

Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov

Født 2. marts 1964

Master of Public Governance, Copenhagen Business School 2015

Politiets grunduddannelse, København, 1989

 

Karriere

2016 Chefpolitiinspektør i Københavns Politi

2013-2016 Ledende politiinspektør i Københavns Politi, linjechef Efterforskning

2011-2013 Politifaglig projektleder på politianalyse, Rigspolitiet

2010-2011 Politiinspektør i Københavns Politi, linjechef for Efterforskning

2007-2010 Vicepolitiinspektør i Rigspolitiet, NEC, leder af Efterretningsafdelingen

2003-2006 Kriminalkommissær i Rigspolitiet, NEC, leder af sektionen Organiseret Kriminalitet

1998-2003 Efterforsker i Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC)

1995-1998 Efterforsker i Politiets Efterretningstjeneste

1994-1995 Efterforsker i Københavns Politi

1989-1994 Politibetjent i Beredskabet, Københavns Politi

1986-1989 Politibetjent på prøve

 

Frits Villy Kjeldsen

Frits Villy Kjeldsen

Frits Villy Kjeldsen udnævnes som politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi per 1. august 2021.

 

Frits afsluttede Politiets Grunduddannelse i 1997 og har ud over Politiets Forberedende Lederuddannelse blandt andet gennemført diplom i ledelse og har en master i offentlig ledelse.

 

Efter Politiskolen fulgte en karriere fra politibetjent og hans politimæssige lederstillinger til stabschef med tjeneste i flere jyske politikredse. Siden 2016 har Frits været stabschef i Østjyllands Politi. Han fungerede desuden i en periode i 2020 som politidirektør i Bornholms Politi.

 

Frits udtaler:

 

"Jeg er meget taknemmelig for at være blevet udnævnt til politidirektør og glæder mig til igen at blive en del af Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er en spændende opgave i en velfungerende politikreds, og jeg ser frem til - sammen med holdet af gode medarbejdere, ledere og samarbejdsparter - fortsat at sikre trygge rammer for borgerne i Syd- og Sønderjylland samt det nødvendige fokus på det vigtige politiarbejde ved grænsen til Tyskland." 

 

CV

Født 2. juli 1971

Master i offentlig ledelse, Syddansk Universitet, 2016

Diplom i ledelse, Ledelsesakademiet i Aarhus, 2010

Politiets grunduddannelse, København, 1997

 

Karriere

2020 Stabschef i Østjyllands Politi

2020-2020 Fungerende politidirektør, Bornholms Politi

2016-2020 Stabschef, Østjyllands Politi

2015-2016 Politiinspektør, Syd og Sønderjyllands Politi

2015-2015 Projektledelse, Rigspolitiet

2013-2015 Politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

2011-2013 Vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

2009-2011 Fungerende vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

2008-2009 Politikommissær, Østjyllands Politi

2006-2008 Vicepolitikommissær, Aarhus Politi og Østjyllands Politi

1997-2006 Politibetjent/politiassistent, Københavns Politi og Aarhus Politi

Vi beklager. Dette indhold kan ikke vises.