Spring til hovedindhold

Forslag

Borgernært Politi, kontaktbetjente og tryghedsambassadører

Politikredsen har gennem de seneste år udviklet et samarbejde mellem Lokalråd/Borgerforeninger og tilknyttede kontaktbetjente.

Mobil politistationen i Horslunde

Foto: SSJÆ

Borgernært Politi skal medvirke til at skabe en mere direkte dialog mellem borgere og politi

Igennem en mere direkte dialog med en betjent, der har kendskab til lokalområdet, vil vi gerne  forebygge utryghed, få mere viden om  lokalområdet, informere om kriminalitetsbilledet og om hvordan borgerne selv kan hjælpe til at forebygge kriminalitet som f.eks. indbrud.

 

Kontaktbetjenten følger op på borgernes bekymringer eller problemstillinger

Det kan  evt. være ved at inddrage andre afdelinger i politiet, f.eks. færdselsafdeling ved knallertkørsel på stisystemer eller eksterne samarbejdsparter. Efterfølgende giver kontaktbetjenten  feedback omkring politiets håndtering af problemstillingen.

 

Egentlig anmeldelser om konkrete forhold indgives som normalt via 1-1-4

Tryghedsambassadøren skal IKKE fungere som meddeler, stikker eller lignende.

 

Du kan naturligvis altid henvende dig via 1-1-4 til politiets servicecenter om generel utryghed og problemstillinger, som ikke er hastende. Herefter kan vores medarbejder skabe den ønskede kontakt til netop din kontaktbetjent, med henblik på at du bliver ringet op eller tilskrevet via mail af kontaktbetjenten.

 

DIAlogen

Her kan du se vores seneste nyhedsbrev, hvor du kan læse om nye tiltag på området, interessante historier og gode råd. Der er et nyhedsbrev målrettet til hver kommune: