Spring til hovedindhold

Forslag

Borgernært Politi, kontaktbetjente og tryghedsambassadører

Politikredsen har gennem de seneste år udviklet et samarbejde mellem Lokalråd/Borgerforeninger og tilknyttede kontaktbetjente.

Mobil politistationen i Horslunde

Foto: SSJÆ

Borgernært Politi skal medvirke til at skabe en mere direkte dialog mellem borgere og politi

Igennem en mere direkte dialog med en betjent, der har kendskab til lokalområdet, vil vi gerne  forebygge utryghed, få mere viden om  lokalområdet, informere om kriminalitetsbilledet og om hvordan borgerne selv kan hjælpe til at forebygge kriminalitet som f.eks. indbrud.

 

Kontaktbetjenten følger op på borgernes bekymringer eller problemstillinger

Det kan  evt. være ved at inddrage andre afdelinger i politiet, f.eks. færdselsafdeling ved knallertkørsel på stisystemer eller eksterne samarbejdsparter. Efterfølgende giver kontaktbetjenten  feedback omkring politiets håndtering af problemstillingen.

 

Egentlig anmeldelser om konkrete forhold indgives som normalt via 1-1-4

Tryghedsambassadøren skal IKKE fungere som meddeler, stikker eller lignende.

 

Du kan naturligvis altid henvende dig via 1-1-4 til politiets servicecenter om generel utryghed og problemstillinger, som ikke er hastende. Herefter kan vores medarbejder skabe den ønskede kontakt til netop din kontaktbetjent, med henblik på at du bliver ringet op eller tilskrevet via mail af kontaktbetjenten.

 

DIAlogen

Her kan du se vores seneste nyhedsbrev, hvor du kan læse om nye tiltag på området, interessante historier og gode råd. Der er et nyhedsbrev målrettet til hver kommune:

 

 

 

Kontaktbetjente

 

Borgernært politi og tryg borger
Slagelse Leder Peter S. Flannum-Larsen     41731481

psl004@politi.dk

 

Slagelse Nord   Peter S. Flannum-Larsen      41731481 psl004@politi.dk     
Slagelse Syd   Kurt A. Jensen 41328407 kje022@politi.dk
Slagelse Vest   Niels Jørgensen 41731463

njo001@politi.dk

 

Sorø Leder Peter S. Flannum-Larsen     41731481 psl004@politi.dk
Sorø kommune   Torben Christensen                  41378416 tch007@politi.dk
 Sorø Nord   Inge Jørgensen 41328413 ijo003@politi.dk
Næstved Leder Jens Bruus 41328174 jbr014@politi.dk
Næstved øst   Mette Buck 41731467 mbu010@politi.dk
Næstved vest   Steen Toftdal Larsen 41328430 stl001@politi.dk
Næstved nord + Karrebæk   Martin Rohdemejer 41328330 mro006@politi.dk
Faxe Leder Jens Bruus 41328174 jbr014@politi.dk
Hele kommunen   Jesper Niehues 41328490 jsn001@politi.dk
 Hele kommunen   Lars Jensen 22232570 lje006@politi.dk
Vordingborg Leder Helle Kristoffersen 50974342 hkr009@politi.dk
Distrikt øst   Pernille Rosa Justesen

41799333

pju007@politi.dk
Distrikt vest   Mads Vinge-Karsberg

 

93501005

 

mvi014@politi.dk

Vordingborg (bynært)   Richard Naef

 

41386337

rna002@politi.dk
Guldborgsund Leder Helle Kristoffersen                   50974342

 

hkr009@politi.dk

Distrikt vest (Lollandssiden)   Anita Mikkelsen 41328102 ami009@politi.dk
Distrikt øst (Falster)   Morten A. Jensen 41328189 maj005@politi.dk
Lolland Leder Boje Jørgensen 22414827 bjo023@politi.dk
Lolland vest   Thomas Sørensen 41328224 tso009@politi.dk
Lolland øst   Lars Kistrup      41386343 lki003@politi.dk