Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld tyveri af genstande

Anmeld tyveri, hvis en gerningsmand fx stjæler din mobiltelefon, en pung fra din lomme eller en taske fra din bil.

Du kan anmelde tyveri fra personer, køretøjer o.l. digitalt her på siden. Men ring 112, hvis gerningsmanden forsat er til stede, eller lige er flygtet. Ring 114, hvis:

 

  • Du blev udsat for vold, eller på anden måde følte dig truet til at aflevere det stjålne (røveri)
  • Din opmærksomhed blev forsøgt afledt i forbindelse med tyveriet (tricktyveri)
  • Gerningsmanden til tyveriet har skaffet sig uberettiget adgang til stedet (indbrud)

Du kan også henvende dig personligt på en politistation for at anmelde tyveriet. Har du været udsat for tyveri i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

OBS: Ved cykeltyveri skal du anvende en anden løsning

Brug istedet anmeldelse af cykeltyveri hvis din anmeldelse udelukkende handler om tyveri af en cykel.
Du bedes have følgende oplysninger klar

Det er muligt at benytte både personligt MitID eller MitID medarbejdersignatur. Hvis de stjålne genstande er ejet af en virksomhed, bedes du altid logge ind med MitID medarbejdersignatur.

Hvis du anmelder på vegne af en anden, skal du oplyse navn og CPR-nummer på den person, der har fået stjålet genstande.

Oplysninger om de stjålne genstande.

IMEI-nummer (det 15-cifrede ID- eller serienummer) på mobiltelefoner eller tablets, der er stjålet.

Dit forsikringsselskab.

Pris på de enkelte genstande.

Oplysninger om gerningstidspunkt.

Adresse for gerningssted. Det er muligt at søge på et vejnavn eller angive stedet på et kort. Det er ikke muligt at angive et sted som fx Århus station, KB Hallen eller Hareskov skole.

Identitet eller signalement på eventuelle gerningsmænd eller mistænkte.

Oplysninger om eventuelle vidner til tyveriet.

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen.

Det gør politiet, når du har anmeldt et tyveri af genstande

Der kan gå nogle dage, før anmeldelsen er registreret. Vi kommer normalt ikke ud, når du anmelder et tyveri. I stedet vurderer vi mulighederne for at sikre spor, optagelser fra tv-overvågning og øvrige beviser og afhøre dig og eventuelle vidner.
 
Når vi taler med dig, vil vi også vejlede dig om, hvad du selv kan gøre for at sikre spor e.l., indtil vi har haft mulighed for at komme til stedet.

 

Hvis du har anmeldt tyveri af genstande, der kan spores via sporings- og lokaliseringstjenester vurderer vi desuden, om vi skal foretage en ransagning e.l. Vi vurderer bl.a. det pågældende sporingssystems præcision m.v.

 

Vi prioriterer anmeldelsen alt efter sagens karakter, herunder genstandens værdi, det strafbare forhold, og vores opgaver i øvrigt. Ved en skriftlig anmeldelse vurderer vi sagen på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen.

Når du har anmeldt tyveriet, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.

Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du vil blive indkaldt til retsmødet, hvis du skal vidne eller søge om erstatning. Du kan også overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne.

Bliver de stjålne genstande fundet, vil du blive kontaktet, så du kan få dem tilbage. Har du allerede modtaget erstatning fra dit forsikringsselskab, vil forsikringsselskabet få genstandene udleveret.

Hvis efterforskningen stopper, eksempelvis fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, vil du få besked om det .
Værd at vide om tyveri af sporbare genstande

Der findes forskellige sporings- og lokaliseringstjenester, herunder gps-baserede tjenester, der kan vise hvor din telefon eller andre sporbare genstande er.
 
Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt for, at dette er muligt. I forhold til fx smartphones og tablets er det afgørende, at enhederne har netværksadgang, og at lokaliseringstjenesterne ikke er deaktiverede.
 
Hvis det er muligt at finde frem til, hvor den stjålne genstand er, skal politiet indhente en ransagningskendelse eller vurdere, der kan foretages en ransagning med det samme.
 
Reglerne om ransagning findes i retsplejeloven. Ransagning af en lejlighed eller et værelse, som en mistænkt har rådighed over, må kun ske, hvis der er en rimelig grund til at mistænke, at personen har begået en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.
 
Såfremt det alene er muligt at lokalisere en stjålen genstand til eksempelvis en etageejendom med flere lejligheder og dermed ikke en specifik lejlighed, vil grundlaget for at foretage en ransagning normalt ikke være opfyldt.

 
Hvis du taster *#06# på telefonen, så vil den vise sit IMEI-nummer. Gør det, når du får ny telefon, og skriv det ned et sted, hvor du kan finde det igen.