Spring til hovedindhold

Forslag

Hittegods

Har du fundet noget, der ikke tilhører dig, eller har du selv mistet noget? Her kan du læse, hvad du kan gøre.

Om hittegods
Hittegods er genstande, som er tabt eller efterladt af en person og derefter fundet af en anden person.

Har du fundet noget hittegods, skal du som hovedregel aflevere det til politiet. Finder du hittegods ved offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger eller offentlige transportmidler, kan du indlevere hittegodset der.

 

Kan du umiddelbart se, hvem hittegodset tilhører, må du gerne selv aflevere eller sende hittegodset til ejeren. Det kunne fx være tilfældet, hvis du finder et medlemskort, hvor navn og adresse er oplyst. Du skal aflevere genstanden straks.

 

Hittegodset kan indleveres til nærmeste politistation:

 

Find politistation

 

Når du afleverer hittegods i form af kontanter, får du en kvittering.

Hvis du har fundet en eller flere efterladte cykler og/eller knallerter, kan du bede politiet om at afhente den/dem:

Indberet efterladte cykler og knallerter

Du kan vælge at efterlyse ting, der har et serienummer eller et andet unikt nummer. I sådanne tilfælde skal du ringe tlf.: 114 og  anmelde det til politiet eller møde personligt op. Du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

 

For pas, kørekort og sygesikringsbevis skal du kontakte kommunens borgerservice. Politiet kan også opdatere dine kort som bortkomne, men vi vil i de fleste tilfælde henvise til kommunens borgerservice.

 

Har du mistet en genstand i toget, kan du efterlyse den på DSB.dk. DSB opbevarer hittegods i syv dage, herefter overdrages det til politiet.

 

Har du mistet en genstand i en offentlig institution, forretning eller et lignende sted, kan genstanden være indleveret der.

Hittegods registreres i den politikreds, hvor det er indleveret, og det kan som udgangspunkt ikke søges frem i andre politikredse. Derfor skal du møde personligt op på hittegodskontoret i den politikreds, hvor du mener, at du har mistet genstanden, hvor politiet kan hjælpe dig med at søge blandt de indleverede ting.

 

Du kan også sende en e-mail, hvor du angiver, hvad du søger. Det letter sagsgangen, hvis du i emnefeltet skriver, at henvendelsen drejer sig om en mistet ting.

 

Når du henvender dig på hittegodskontoret vedrørende en mistet genstand, skal du kunne legitimere dig for at få den udleveret. Hvis genstanden har et serienummer eller lignende identifikationsnummer, skal du forvente at kunne oplyse dette til politiet.

 

Du skal desuden regne med at udbetale en findeløn til den person, der har indleveret genstanden.

 

Politiet opbevarer hittegods i op til tre måneder alt afhængig af hittegodsets art. Vær opmærksom på, at cykler kun opbevares i en måned. Hvis ejeren af et stykke hittegods ikke har henvendt sig inden ovenstående tidsfrist, sælger politiet den indleverede genstand på auktion.

Find politiets aktuelle fremlysninger af hittegods:

 

Hittegods og tyvekoster

Det hittegods, som ikke bliver afhentet, bliver solgt på offentlige hittegodsauktioner med jævne mellemrum.

 

Find hittegodsauktioner

Der udbetales kun findeløn, hvis det indleverede stykke hittegods har en værdi på min. 500 kr., hvis det afleveres til politiet, og hvis ejeren findes. Findelønnen udgør som hovedregel 10% af hittegodsets værdi.

 

Hvis der er tale om større kontantbeløb eller genstande af betydelig værdi, kan politiet dog fastsætte findelønnen til mindre end 10%. Bliver den fundne genstand solgt på auktion, får du udbetalt en tredjedel af indtjeningen fratrukket fradrag og omkostninger.

 

Du kan ikke regne med at modtage findeløn i følgende tilfælde:

 

  • Når du indleverer hittegods urimeligt lang tid efter, at det er fundet.
  • Når du selv finder ejeren.
  • Når du indleverer motorkøretøjer, cykler eller trækvogne, som er fundet på offentlig gade, vej eller plads.
  • Når det indleverede hittegods er fundet i boliger, på trappeopgange, i kældre, på gårdspladser, i forretninger, offentlige kontorer, forlystelsesetablissementer, beværtninger, offentlige transportmidler eller lignende steder.

For hittegods med en værdi under 500 kr. gælder der særlige regler. Dette hittegods skal som alt andet hittegods som udgangspunkt afleveres til politiet. Politiet er dog undtaget fra de almindelige krav om bl.a. opbevaring, betaling af findeløn, bortsalg på auktioner mv. Det betyder, at vi alene opbevarer de indleverede genstande i en glemmekasse e.l. i en kortere periode.

 

Hittegods, som ikke afhentes, bliver enten destrueret, udleveret til almennyttige eller velgørende formål eller solgt på auktion.

Kontakt den rigtige politikreds

Find ud af, hvilken politikreds du skal henvende dig til ved fx at søge på sted eller adresse under Find politistation, eller tjek listen over, hvilke kommuner der hører til hvilke politikredse:

Politikredse (linket åbner i nyt vindue)